Neuvottelut KVTES-järjestelyeristä ovat maalissa – Opettajat saivat osuutensa ja ylikin

Pula pätevistä toi varhaiskasvatuksen opettajille palkankorotuksia. Pohjalla oli KTVESin järjestelyerä.

Neuvottelut kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen paikallisesti sovittavasta järjestelyerästä ovat nyt maalissa. KT Kuntatyönantajien selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen opettajat saivat potista yli 21 prosenttia.

Ekonomisti Mika Väisänen OAJ:stä kertoo, että jos erä olisi jaettu tasan alan henkilöstömäärän mukaan, opettajien palkkasummaosuus olisi ollut 16 prosenttia. Nyt korotusta tuli enemmän.

Kuntien pääluottamusmiehet kertovat, että neuvottelut KVTESin järjestelyerästä sujuivat helposti, koska kuntapäättäjätkin olivat huolissaan varhaiskasvatuksen opettajien palkoista. Julkisuudessa keskusteltiin vilkkaasti työn vaativuudesta ja siitä, miten vaikeaa kuntien on löytää päteviä varhaiskasvatuksen opettajia ja erityisopettajia.

Jotkut kunnat laittoivatkin järjestelyerän lisäksi reilusti omaa rahaa pöytään pätevän henkilöstön rekrytoimiseksi. Näin kävi ainakin Helsingissä, Kaarinassa ja Porvoossa, joissa samalla päivitettiin varhaiskasvatuksen tehtävien vaativuuden arviointijärjestelmää tva:ta.

 

Takamatkalta kannoille

Paula Pulkkinen, pääluottamusmies, Porvoo

Takamatkalta kirittiin, mutta kaikessa ei päästy vielä naapurikuntien tasolle. Saimme kuntapäättäjiä puolellemme, ja se tuotti tulosta. Kaupunki pisti myös omaa rahaa pottiin.

Kuukausipalkka nousi osalla johtajista 207 euroa ja opettajilla 134–75 euroa tva-järjestelmän mukaisesti.

Tämä on hyvä alku, muttei ehkä edesauta varhaiskasvatuksen opettajien rekrytointia, koska palkat eivät ole vieläkään kilpailukykyisiä. Työ jatkuu.

 

Asenneilmasto kohdillaan

Jarkko Saarinen, pääluottamusmies, Kaarina

Neuvottelut sujuivat, koska päättäjätkin tiesivät, miten tärkeästä asiasta puhutaan. Ei leikkirahaa -kampanja vauhditti varhaiskasvatuksen menestystä.

Työnantaja sijoitti järjestelyerän lisäksi omaa rahaa varhaiskasvatuksen opettajien palkankorotuksiin.

Varhaiskasvatuksen opettajat saivat kuukausipalkkaan merkittävän, 190 euron korotuksen, mutta varhaiskasvatuksen erityisopettajat vain 60 euroa. Palkkaero kapeni, ja tämä epäkohta yritetään korjata, kun uudet nimikkeet otetaan käyttöön.

 

Isoin kertakorotus ikinä

Merja Winter, pääluottamusmies, Helsinki

Varhaiskasvatuksen opettajat saivat suuremman kertakorotuksen kuin koskaan aikaisemmin. Olemme tosi iloisia, että kaupunki löi pöytään myös omaa rahaa.

Kaupungin johto sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohto olivat hengessä mukana.

Varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja kiertäville veoille tuli kaikille 175 euroa lisää kuukausipalkkaan. Rahaa käytettiin myös päiväkodinjohtajien palkkojen parannuksiin.

Tämä on hyvä alku saada palkat työn vaatimalle tasolle.