Ilmassa on lakon odotusta

Jos emme näytä, että olemme tosissamme, mitään ei koskaan saada.

Näin rovaniemeläinen varhaiskasvatuksen erityisopettaja Reiska Rissanen kommentoi OAJ:n ja Jukon 7.3.2022 antamaa lakkovaroitusta.

Lakkoon mennään on näillä näkymin 23.–24. maaliskuuta Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Lakko koskee näiden kaupunkien kunnallisten KVTES- ja OVTES-sopimusten alaisia töitä eli noin 2 200:aa OAJ:n jäsentä.

Myös Julkisen alan unionin Jaun lakko on samaan aikaan samoilla paikkakunnilla.

 

Rissanen kuuluu Jukon lakkovalmiusryhmään. Hän kertoo järjestelyjen olevan hyvällä mallilla.

Erityisesti Rissasta on ilahduttanut se, että työnseisauksen piiriin kuuluu niin laaja joukko alansa ammattilaisia. Myös hänen työpaikallaan Mustikkaharjun päiväkodissa tunnelmat ovat olleet myönteiset.

– Toki jo vuoronvaihto- ja ylityökielto herätti keskustelua siitä, miten töihin jäävät pärjäävät. Mutta se ei ole työntekijöiden huoli. On työnantajan velvollisuus huolehtia tilanteesta.

Lakkoon osallistuvat eivät hoida mitään työtehtäviä. Työnantaja pidättää palkan lakon ajalta, mutta OAJ maksaa jäsenilleen avustusta 180 euroa jokaista lakkopäivää kohti.

 

Lehden mennessä painoon työnseisauksen peruvaa sopimusratkaisua ei ollut syntynyt. Rovaniemeläiset sen sijaan ovat aloittaneet mielenosoituksen valmistelun.

– Olemme ylpeitä osaamisestamme ja arvostamme työmme. Ammattitaidon vaateet, vastuu ja lisääntynyt työmäärä pitäisi näkyä myös palkassa.

 

Lue lisää: