Mun työ: Maija Koskenalusta opettaa opiskelijoilleen irkkumusiikilla sallivuutta

Musiikin lehtori Maija Koskenalusta rakastaa irlantilaista musiikkia ja opettaa sitä opiskelijoilleen. Innokkaimmat ovat jatkaneet vihreän saaren musiikin esittämistä lukion jälkeen.

Maija Koskenalusta
Kangasalan lukion musiikin lehtori

 

Viehätyin irlantilaisen musiikin yhteisöllisyydestä ja sallivuudesta opiskeluvuosinani Irlannissa, jossa laulu ja soitto kuuluvat arkeen niin kodeissa kuin pubeissakin.

Syttyi ajatus välittää opiskelijoille samanlaista hyväksyvää asennetta musiikin esittämiseen.

Irlannissa laulut opitaan korvakuulolta vanhemmilta tai isovanhemmilta. Perinne säilyy elävänä, koska se saa myös muuttua. Irlantilaisessa musiikissa onkin kyse perinteisen ohjelmiston opettelemisesta ja sen itsenäisestä tulkitsemisesta.

 

Nyt lukiomme musiikkilinjan toisen vuosikurssin opiskelijoilla on usein keväällä irlantilaisen kansanmusiikin jakso. Laulamme sekä englanniksi että Irlannin kansalliskielellä, iiriksi. Useimmat innostuvat niin, että joskus musisointi jatkuu välitunnilla.

Irlannissa soitetaan muun muassa viulua, huilua ja harmonikkaa, mutta olen hankkinut koululle myös kelttiperinteeseen kuuluvia soittimia, kuten tinapillejä, concertinan, banjoja ja bodhrán-rumpuja.

Ennen koronaa kävimme muutamana vuonna opiskelijoiden kanssa tutustumassa kulttuuriin paikan päällä.

 

Yksi pedagogisista tavoitteistani on saada opiskelijat oivaltamaan, että maailmassa on monenlaisia musiikkikulttuureja. On hyvä vapauttaa opiskelijat pohtimaan omia käsityksiään musiikista, esiintyjyydestä ja luovuudesta.

Entisten ja nykyisten opiskelijoideni kuoro Testostenorit esittää irkkumusiikkia erilaisissa tilaisuuksissa, viimeksi Tampereen irlantilaisen musiikin festivaaleilla.