Mun työ: Kestävän kotieläintuotannon sanansaattaja

Mustialan opetus- ja tutkimustilalla siirryttiin luomuun vuonna 2020, mikä opetti myös opettajaa.

Jari Heikkonen,
kotieläintuotannon lehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, Tammela

 

Olen opiskellut ja opettanut luomuasioita opettajan urani alusta saakka. Mustialan opetus- ja koetilan siirtyminen kokonaan luomutuotantoon vuonna 2020 on silti vaatinut minulta paljon uusien asioiden opettelua.

Vuonna 1840 perustettu Mustiala on Suomen vanhin maatalousoppilaitos. Tänne on keskitetty kaikki Hämeen ammattikorkeakoulun ja Hämeen ammatti-instituutin maaseutuelinkeinojen opetus. Tilan päätuotantosuunta on luomumaidon tuotanto, ja meillä on 75-päinen lypsykarja.

 

Opetan agrologiopiskelijoille kaikkia kotieläintuotannon aineita. Se tarkoittaa suomalaisia tuotantoeläimiä kanasta lehmään. Opetustyöni ydintä on kestävä kotieläintuotanto. Opetan myös eläinten tuotantotiloihin, jalostukseen, ruokintaan ja terveyteen liittyviä aineita.

Uudet agrologiopiskelijat oppivat alkusyksyn navettaviikollaan navetan perusrutiinit sekä nykyaikaisen navetan koneiden ja laitteiden käytön ja tulevat tutuiksi lehmien kanssa. Käymme läpi lypsävien, hiehojen ja vasikoiden sijoittelun, automaattilypsyn periaatteet, ruokinnan tavoitteet ja automatisoidun ruokinnan.

 

Työni on pääosin lähiopetusta luokassa ja navetassa.

Navetassa ohjaan opiskelijoita, kun he esimerkiksi selvittävät lehmien ruokinnan vaikutuksia tuotantoon ja hyvinvointiin tai tekevät jalostukseen liittyvää rakennearvostelua.

Olen osallistunut hankkeiden kautta Luonnonvarakeskus Luken tutkimuksiin. Kokeilimme sopivia luomulaidunkasveja ja uutta rotaatiolaidunnustekniikkaa.

Laskemme karjan laitumelle toukokuussa. Lehmät pysyvät terveempinä eläessään aitoa naudan elämää. Lehmistä kevätruoho on erityisen maittavaa.