Edunvalvonta onnistuu myös verkossa

Kanta-Hämeen alueyhdistys järjesti maaliskuussa Teamsin välityksellä jäsentilaisuudet edunvalvonnasta ja työhyvinvoinnista. Jäsenet saivat lähettää etukäteen kysymyksiä, joihin vastaamassa oli alueasiantuntija Katri Juvonen, kaksi pääluottamusmiestä ja kaksi työsuojeluvaltuutettua.

– Tämä oli meille uusi kokeilu, ja olemme siihen tyytyväisiä. Konsepti on helposti monistettavissa erikokoisiin yhdistyksiin, ja tilaisuudet voivat olla monen yhdistyksen yhteisiä, Hämeenlinnan kaupungin päätoiminen työsuojeluvaltuutettu ja varapääluottamusmies Juvonen kertoo.

Molemmat tilaisuudet kestivät suunnitellun mukaisesti tunnin, ja kaikki etukäteen lähetetyt kysymykset käytiin anonyymisti läpi.

Edunvalvontatunnilla vastauksia saatiin muun muassa ys-aikaa, lukiokertoimia, korona-ajan ylioppilaskirjoituksia sekä poikkeavia opetusjärjestelyjä koskeviin kysymyksiin. Työhyvinvointitunnilla eniten puhutti koronan vaikutus opetukseen ja jaksamiseen.

Alueyhdistys haluaa muutenkin tukea jäsentensä hyvinvointia. Tarjolla on ollut tietoa aivoterveydestä, stressinhallinnasta, ravinnosta, liikunnasta ja hyvästä unesta. Kevään viimeinen etätilaisuus käsitteli medialukutaitoa ja vihapuhetta. Se järjestettiin yhteistyössä Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen alueyhdistysten kanssa.

Yhdistys on hakenut OAJ:n työhyvinvointirahastosta avustusta alueellisen yhteistoiminnan ja hyvinvoinnin kehittämiseen. Korona-ajan poikkeusjärjestelyistä on myös haluttu oppia vastaisen varalle.

– Tapaamisia ei korvaa mikään. Jatkossa on kuitenkin tarkoitus ottaa käyttöön hybridimalli. Näin halukkailla on mahdollisuus etäosallistumiseen.