Mitä ihmettä? Reformi odottelee työnantajia

Milloinkahan työpaikoilla lähdetään mukaan vuonna 2018 voimaan tulleeseen ammatilliseen reformiin?

Ammatillisen koulutuksen nykytehtäviä ei nimittäin tiedosteta täydellisesti suomalaisilla työpaikoilla. Kaikki työnantajat eivät tahdo myöskään ymmärtää omaa rooliaan koulutusjärjestelmässä.

Näin voi tulkita tuloksia, joita Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n kyselyssä saatiin 673:ltä eri alojen luottamusmieheltä ja työsuojeluvaltuutetulta.

Yli puolet vastaajista kertoi, että työnantajat käyttävät työssäoppijoita korvatakseen vakituista työvoimaa joskus tai säännöllisesti. Tilanne on huonontunut vuodesta 2017, jolloin vastaava osuus oli vain kolmannes.

Neljännes vastaajista kertoi, ettei työpaikalle ole nimetty työpaikkaohjaajaa. Vain 44 prosentin mukaan työpaikkaohjaajat saavat vähintään jonkin verran koulutusta tehtäväänsä.

Ammatillista koulutusta ja reformia kuulee syytettävän milloin mistäkin. Pahimmillaan väitetään, ettei koulutus tuota ammateissa vaadittavaa perusosaamista.

Kysely osoittaa, ettei reformin mukaista koulutusta ole kaikkialla vielä edes kokeiltu.