Menikö yo-kokeiden aikataulu liian tiukaksi? – Opettajat huolissaan arvosteluajastaan

Ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä kertoo, miksi ylioppilastutkinnon aikataulua on tiivistetty ja miten taataan, että opettajat ehtivät myös arvostella kokeet.

Miksi ylioppilaskokeiden aikataulua on tiivistetty?

Koepäivien aikataulu on moniulotteinen kompromissi. Siinä on haluttu huomioida opiskelijoiden jaksaminen sekä koejärjestelyihin ja arvosteluun menevä aika.

Tästä keväästä lähtien yo-kokeet alkavat vasta talvilomien jälkeen viikolla 11, kun aiemmin kielten kuuntelukokeet ja äidinkielen tekstitaito olivat ennen talvilomaa. Nyt kaikki kokeet ovat digitaalisia eikä erillisiä kuullun ymmärtämisiä tarvita. Ensimmäinen koepäivä on tiistai, koska maanantai tarvitaan tutkinnon järjestelyihin.

Tutkinnon suorittamista ei voi venyttää liian pitkälle ajalle, koska tiloja tarvitaan muuhunkin käyttöön. Korkeakoulut puolestaan tarvitsevat kirjoitusten tuloksia mahdollisimman aikaisin opiskelijavalintoja varten.

 

Onko opettajalla aikaa alustavaan arvosteluun?

Lautakunta on jo koepäivien julkaisun yhteydessä luvannut, että arvosteluaikatauluja muutetaan ja alustavaan arvosteluun jää kohtuullinen aika. Äidinkielen kokeissa yksi vaihtoehto on, että osa lukioista palauttaa ensin lukutaidon ja osa kirjoitustaidon kokeet. Toisen kokeen alustavaan arvosteluun asetetaan erillinen ja kohtuullinen määräaika.

Myös reaaliaineiden kokeiden ja vieraiden kielten kokeiden sijoittuminen lähekkäin voidaan ottaa huomioon aikatauluissa.

 

Voiko arvosteluun saada lisäaikaa?

Voi saada. Lukioiden tilanteet vaihtelevat, ja opettajilla voi olla kokeita arvosteltavana erilaisilla yhdistelmillä. Jos kokelasmäärä on poikkeuksellisen suuri opettajaa kohden tai lukiossa on jokin muu poikkeustilanne, rehtori voi neuvotella lisäpäivistä lautakunnan kanslian kanssa.

Keväällä 2020 kokelasmääriltään suurimmat kokeet on sijoitettu tutkintokauden alkupuolelle. Kun suurimmat kokeet pidetään ensin, se antaa joustomahdollisuuksia, ja poikkeustilanteita pystytään ottamaan aiempaa paremmin huomioon.

 

Miksei yo-kokeita aloiteta ennen talvilomaa?

Se vaikuttaisi lukion opetusaikatauluihin, edellyttäisi lukioilta merkittäviä käytännön järjestelyitä ja vähentäisi kokelaiden valmistautumisaikaa.

Näin aikataulu muuttuu 2020

  • Kevään 2020 ylioppilaskokeiden aikataulu on pääosin samanlainen kuin tänäkin keväänä. Suurin muutos on siinä, että äidinkielen luku- ja kirjoitustaidon kokeet järjestetään saman viikon aikana, kuten myös reaaliaineet.
  • Kokeet alkavat 10. maaliskuuta äidinkielen lukutaidon kokeella ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeella. Viimeinen koepäivä on 26. maaliskuuta.
  • Ylioppilastutkintolautakunta luovuttaa tulokset korkeakoulujen opiskelijavalintaan 15. toukokuuta mennessä.