Poikkeusjärjestelyt yo-kokeessa huolettavat – OAJ: opettajien turvallisuutta ei saa vaarantaa

OAJ:n mielestä opettajaa ei voi velvoittaa valvomaan karanteenissa olevan kokelaan yo-koetta.

Karanteenissa olevien ylioppilaskokelaiden osallistuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin on mahdollista erityisjärjestelyin, kertovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan yhteiset ohjeet.

Ehtona on, että jokaiselle altistuneelle on kokeessa erillinen tila ja kokelaat ovat oireettomia. Koronavirukseen sairastuneille koetta ei pidä järjestää.

Ohjeiden mukaan lukioilla ei kuitenkaan ole velvoitetta järjestää koetta edes karanteenissa oleville.

 

OAJ:n kanta on, että opettajien ja rehtorien terveyttä ja turvallisuutta ei saa vaarantaa missään tilanteessa. Opettajaa ei voi myöskään velvoittaa valvomaan karanteenissa olevan opiskelijan koetta. Valvonnan on oltava vapaaehtoista, mutta myös silloin työnantajalla on vastuu tehtävään lupautuneiden henkilöiden työturvallisuudesta.

Erityisjärjestelyt, niihin valmistautuminen ja niistä ohjeistaminen, kokeen valvominen sekä sen jälkityöt ovat tavanomaisesta tutkinnon järjestämisestä poikkeavaa työtä.

− Työn määrä on arvioitava etukäteen ja lisätyö korvattava, erityisasiantuntija Tuomo Laakso OAJ:stä sanoo.

Hän huomauttaa, että karanteenissa olevien opiskelijoiden valvontaa ei voi laskea osaksi opettajien viranhoitoon kuuluvia tehtäviä.

 

YTL toteaa verkkosivuillaan, että lukio ja paikalliset terveysviranomaiset voivat yhdessä harkita, pystyykö yksittäisessä karanteenitilanteessa kokeen tekemään erillisessä tilassa. Jos tämä onnistuu, rehtori voi tehdä päätöksen sen päivän tilannearvion mukaisesti.

Jos kokelaan, lukion tai alueen tilanne heikkenee, ennakkoon valmisteltua järjestelyä ei voi toteuttaa.

Jos karanteenissa olevia kokelaita on enemmän kuin erillisiä suorituspaikkoja, tilanne pitää ratkaista oikeudenmukaisesti, esimerkiksi hakujärjestyksen perusteella. Jos koetta ei voi järjestää erillisessä tilassa, karanteeniin määrätty kokelas ei voi osallistua kokeeseen.