Meidän porukka: Vaikuttamistyö vaatii politiikan seuraamista

OAJ:läisen alueyhdistyksen toiminta on pitkälti edunvalvontaa, mutta ennen kaikkea ay-toiminnassa ilahduttaa yhdessä tekeminen. Kanta-Hämeessä kevään huippuponnistus oli kansanedustajaehdokkaille järjestetty vaalitapahtuma.

Kiinnostus yhdistyksen hallituspaikoista on merkki siitä, että toiminta koetaan mielekkääksi. OAJ:n Kanta-Hämeen alueyhdistyksen aktiivit kiittävät omaa yhdistystään yhteisöllisyydestä ja yhteiskunnallisten näköalojen avaamisesta.

– Alueyhdistyksessä toimivan on oltava selvillä valtakunnan tason politiikasta, muuten ei vaikuttamistyö onnistu. Esimerkiksi vaali-illan järjestäminen eduskunta-vaaliehdokkaille edellyttää laajaa tietämystä, Hämeenlinnan kaupungin päätoiminen työsuojeluvaltuutettu, OAJ-valtuutettu Mari Parikka-Nihti sanoo.

Kanta-Hämeen alueyhdistys kutsui alueen kansanedustajaehdokkaat vaalipaneeliin Hämeenlinnaan maaliskuun alussa. Tilaisuuteen osallistui 17 ehdokasta.

Tilaisuudessa eduskuntavaaliehdokkaille esitettiin taustatarinoita koulun arjesta ja puuttuvista resursseista. Tarinoiden jälkeen juontaja esitti toimenpide-ehdotuksia, joista ehdokkaat saivat äänestää kyllä tai ei.

 

Yhdistyksen väestä järjestelyjä hoiti kahdeksan aktiivin työryhmä. Mari oli mukana perehdyttämässä vaali-illan juontajaa ja tekemässä käsiohjelmaa. Hän huolehti myös äänestyslipuista ja tilasi tapahtuman ruokailun.

Taustatarinoita oli työryhmässä laatimassa hallituksen jäsen Matti Varismäki, joka on opettanut 25 vuotta Ahvenistonharjun sairaalakoulussa Hämeenlinnassa.

– Lapset tulevat sairaalakouluun koko Kanta-Hämeen alueelta. Olen saanut näköalapaikalta seurata, miten eri kunnissa tehtävät hyvät ja huonot päätökset vaikuttavat lasten, nuorten ja perheiden elämään. Liian monet joutuvat esimerkiksi kärsimään kolmiportaisen tuen toteuttamisen puutteista, Matti pahoittelee.

Myös alueyhdistyksen puheenjohtaja, Janakkalan lukion rehtori ja esimiesten työsuojeluvaltuutettu Timo Hillman näkee valtion leikkausten vaikutukset kuntapuolelle. Edunvalvonta onkin keskeisellä sijalla alueyhdistyksen toiminnassa, ja virkistystoiminta on enemmän paikallisyhdistysten kontolla.

Jäsenilloissa käsitellään esimerkiksi eläkeasioita.

Pääosan toiminnastaan yhdistys järjestää alueen kolmessa kaupungissa. Viime vuonna yksi edunvalvontatilaisuuksista toteutettiin samansisältöisenä Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä, mutta kaikkien tilaisuuksien triplaamiseen eivät rahkeet riitä.

– Tämän kevään jäsenillat käsittelevät muun muassa haastavan oppilaan ja opiskelijan kohtaamista sekä esimies- ja eläkeasioita, Timo kertoo.

Kanta-Hämeen alueyhdistyksessä on kolme työryhmää. Hallituksessa on 17 jäsentä, ja kokouksiin osallistuvat myös OAJ-valtuutetut ja alueasiamies.

Ensimmäistä kautta hallituksen jäsenenä toimiva Matti Varismäki kiittää ennen kaikkea työryhmätyöskentelyä. Kaikki ovat erittäin motivoituneita edistämään yhdessä hyviä asioita.

– Meillä on palo vaikuttaa, ja yhdessä tekeminen tuo virtaa, Mari, Matti ja Timo vakuuttavat.

 

Tutustu OAJ:n vaalitavoitteisiin:

OAJ Kanta-Häme

  • Yli 2 600 jäsentä eri koulutusasteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen.
  • Alueyhdistykseen kuuluu 13 OAJ:n paikallisyhdistystä jäsenyhdistyksineen.
  • Alueasiamies Katri Juvonen, alueasiamieshaku seuraavalle kaudelle käynnissä.
  • Painopisteinä tulevaisuuden analysointi ja ennakoivat uudet avaukset sekä jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa.
  • Tavoitteena koota kaikki opettajaryhmät yhteiseksi alueelliseksi vaikuttajaksi ja kehittää yhteistyötä eri opettajaryhmien välillä.