Mediakasvatuksen kurssista apua valeuutisten hämmentämille aikuisille

Mikko Kettunen osallistui Vastuu lukijalla -kurssin suunnitteluun. Sitä voi hyödyntää aikuisten medialukutaidon opetuksessa.

Jokainen lapsi saa mediakasvatusta koulussa, mutta kuka opettaisi valeuutisten hämmentämiä aikuisia? Esimerkiksi vapaan sivistystyön opettaja, ehdottaa Helsingin työväenopiston Mikko Kettunen.

Media-aineiden suunnittelijaopettajana työskentelevä Kettunen toi pedagogin näkökulmaa alkusyksystä julkistettuun medialukutaidon kouluttajan pakettiin.

Vastuu lukijalla -materiaali tarjoaa esimerkiksi vapaan sivistystyön opettajalle valmiin kurssisuunnitelman ja vinkkejä opetukseen.

– Halusimme luoda monistettavissa olevan konseptin, jota kukin opettaja voi tuunata, Kettunen kertoo.

 

Koulutukselle on hänen mukaansa tarvetta, koska mediakenttä on monimutkaistunut ja aikuisille suunnattua medialukutaidon opetusta on niukasti tarjolla.

Kurssin kohderyhmää ovat erityisesti kansalaiset, jotka kokevat jäävänsä yhteiskunnallisen keskustelun marginaaliin eivätkä välttämättä luota perinteiseen mediaan. Kurssilla pääsee käymään rakentavaa dialogia vaikkapa ilmastokriisistä ilman, että kukaan tuomitsee toistensa mielipiteitä.

Opetus kannattaa Kettusen mukaan järjestää neutraalissa paikassa, jonne on helppo tulla, esimerkiksi kirjastossa. Onnistuneesta koulutuksesta hyötyy myös pedagogi.

– Opettajan on mahdollista kurkistaa sellaisten ihmisten maailmaan, joita ei välttämättä muuten kohtaa.

Työkaluja kurssisuunnitteluun

  • Vastuu lukijalla -materiaalipaketti tarjoaa valmiin mallin aikuisten medialukutaitokurssin järjestämiseen.
  • Maksuton materiaali on suunnattu järjestöjen ja vapaan sivistystyön oppilaitosten suunnittelijoille ja opettajille.
  • Kurssipaketin ovat tuottaneet Itä-Suomen yliopisto, Kansanvalistusseura ja Helsingin työväenopisto.