Maahanmuuttajien kouluttaminen toi tasa-arvon viestikapulan Securitakselle

Yrityksemme saa maahanmuuttajia kouluttamalla motivoituneita ja kielitaitoisia vartijoita, Tomi Ranta vartiointiliike Securitaksesta sanoo.

Securitas sai keväällä OAJ:n matkaan laittaman tasa-arvon viestikapulan, koska yritys on yhdessä Stadin osaamiskeskuksen kanssa kouluttanut maahanmuuttajia vartijoiksi. Kaksi ryhmää on jo koulutettu ja kolmas koulutus alkaa pian.

Koulutukseen hakevien suomen kielen taidon pitää olla vähintään tyydyttävä.

– Ihmiset oppivat eri tahtia. Jotkut opiskelijat ovat saavuttaneet sen vuodessa, toiset ovat olleet Suomessa 15 vuotta, henkilöstöhallinnon asiantuntija Tomi Ranta kertoo.

Kouluttajana toimii turvallisuusalan opettaja. Myös suomen opettaja on koko ajan paikalla, ja opiskelijat saavat tarvittaessa lisäopetusta.

– Tavallisesti vartijakurssi kestää kolme viikkoa, mutta maahanmuuttajat suorittavat sen kolmessa kuukaudessa, minkä lisäksi tulee kuukauden työharjoittelu. Ryhmällä on oma Whatsapp-ryhmä, jossa opettajat vastaavat opiskelijoiden kysymyksiin.

 

Kurssin käyneistä noin puolet on työllistynyt Securitakseen. Suurin osa valmistuneita on töissä Helsingin keskustassa, jossa liikkuu paljon maahanmuuttajia ja turisteja. Uudet vartijat tuovat yritykseen arvokasta arabian, ranskan, viron, venäjän ja somalin kielitaitoa.

Monelle vartijakurssi on avaus pidemmälle opintielle. Kaikki ensimmäisen kurssin opiskelijat jatkoivat oppisopimuksella turvallisuusalan perustutkinnon suorittamista.

Kaiken kaikkiaan ihmisten tasavertainen kohtelu kuuluu vartijoiden työtapoihin.

– Jo lain perusteella vartiointitehtävissä on toimittava oikein ja tasapuolisesti sekä sovinnollisuutta edistäen. Näitä asioita painotamme vahvasti. Kantasuomalaisten vartijoidemme maailmankuvaa on avartanut sekin, että työparina voi olla maahanmuuttaja.

Tasa-arvon viestikapula

  • OAJ laittoi kaksi vuotta sitten liikkeelle tasa-arvon viestikapulan. Se on kulkenut organisaatioissa, jotka edistävät tasa-arvoisia mahdollisuuksia koulutukseen.

  • Viestinviejinä ovat olleet Kuntaliitto, Seta, Syl ja Samok, Moniheli sekä Stadin osaamiskeskus.

  • Kuntaliitto sai kapulan, koska liitto vaati yli hallituskausien menevää sivistyspoliittista ohjelmaa ja korosti opettajien korkean koulutuksen merkitystä.

  • Seta vaatii jokaiselle yhdenvertaista kohtelua seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta.

  • Suomen ylioppilaskuntien liitto Syl ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoita edustava Suomen opiskelijakuntien liitto Samok tuovat keskusteluun opiskelijan äänen.

  • Monikulttuuriyhdistysten yhteistyöverkosto Moniheli pyrkii saamaan yhä useampia maahanmuuttajia korkeakoulutukseen.

  • Stadin osaamiskeskus yhdistää kotoutumisen, koulutuksen ja työllistymisen palvelut helsinkiläisille aikuisille maahanmuuttajille.

  • Ennen kevään eduskuntavaaleja OAJ kokoaa viestinviejät yhteen ja tekee avauksen koulutuksen tasa-arvo-ohjelmasta.