Laboratorioharjoituksia etäyhteydellä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Xamkin energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa on kehitetty laboratoriotöitä, joissa voidaan hyödyntää etäyhteyksiä.

Koulutus- ja tutkimuskeskus Biosammossa Kouvolassa on runsaasti laitteita, joita voidaan käyttää energia- ja ympäristötekniikan koulutuksessa havaintovälineinä Kotkasta. Etäyhteydellä tehtävässä laboratorioharjoituksessa käytetään todellisia koneita ja laitteita, mutta ohjausta ja seurantaa ei tehdä paikan päällä. Harjoitukset poikkeavat virtuaali- ja simulaattoriharjoituksista, koska tilanteet tapahtuvat oikeassa ympäristössä.

Harjoituksia voidaan tehdä suurissakin ryhmissä, koska opiskelijat voivat seurata tilannetta omalta tietokoneeltaan. Resurssien käyttö tehostuu, kun siirtymiset toiselle paikkakunnalle vähenevät.

Kehitystyö aloitettiin vuonna 2015 TKI-energiakeskittymä -hankkeessa, ja kehitystyötä jatketaan edelleen. Tällä hetkellä osaa Biosammon prosessilaitteista voidaan käyttää etänä, ja lähes kaikkien laitteiden toimintaa voidaan seurata etäyhteyden kautta. Lisäksi Biosammosta saadaan reaaliaikaista videokuvaa esimerkiksi luentojen pitämiseen.

Xamkin energia- ja ympäristötekniikan opintoihin on sisällytetty harjoituksia, joissa päästään hyödyntämään Biosammon prosessi-laitteita. Harjoituksia on valmiina kolmen opintojakson sisältöön. Aiheina ovat mäntähöyrykone, biokaasulaitos ja aurinkosähköjärjestelmä.

Aurinkosähkön ympärille tehty harjoitus pystytään toteuttamaan osana itsenäistä verkkokurssia. Biokaasulaitokseen liittyvää harjoitusta tehtiin viime lukuvuonna, ja opintokokonaisuus, jossa yhdistyivät teoria ja käytäntö, oli opiskelijoiden mukaan onnistunut ja erittäin mielenkiintoinen.

Ammattikorkeakoulun opiskelijat toivoivat käytännön harjoituksia Biosammossa jo opintojen ensimmäisestä vuodesta lähtien. Palautteen mukaan oppimisympäristö on käytännönläheinen ja nykyaikainen.

Hannu Sarvelainen

Kirjoittaja on energiatekniikan lehtori ja energia- ja ympäristötekniikan koulutusvastaava Xamkissa.