Kysy järjestöltä: Seuraa työaikaasi, tarkista palkanmaksun perusteet

Jokaisen on sovittava esimiehensä kanssa lukuvuoden töistä ja tarkistettava, että työaikasuunnitelma, lukujärjestys tai työvuorolistat ovat kunnossa ja kaikkiin tehtäviin riittää aikaa.

Kuka seuraa opettajan työajan toteutumista?

Jokainen seuraa lukuvuoden aikana oman työaikansa toteutumista ja on tarvittaessa yhteydessä esimieheensä.

 

Mitä jos tehtäviä on enemmän kuin työaikasuunnitelmaan on kirjattu?

Mahdollisista työajan muutoksista ja ylityksistä on sovittava aina esimiehen kanssa etukäteen, samoin mahdollisista lisätehtävistä ja niihin varattavista resursseista. Resursoimatonta työtä ei pidä tehdä.

 

Mitä palkanmaksun osalta on huolehdittava?

Tarkista, että palkanmaksun perusteet ovat oikein. Ovatko hinnoittelutunnus ja palkkaluokka sekä kelpoisuus oikeat? Onko työkokemus kirjattu oikein, jotta saat riittävän määrän kokemuslisää tai vuosisidonnaista lisää? Käyvätkö mahdolliset muut palkan lisät ilmi, esimerkiksi tehtävän vaativuus tai henkilökohtainen lisä?

On tärkeää ymmärtää palkkalaskelma, jotta voi kuukausittain tarkistaa, että palkka on maksettu oikein.

 

Mitä muuta on syytä tietää?

Selvitä oman luottamusmiehesi ja työsuojeluvaltuutettusi yhteystiedot. Luottamusmies auttaa muun muassa työaikaan ja palkkaukseen, palvelussuhteen ehtoihin ja virkavapaisiin liittyvissä asioissa.

 

Milloin työsuojeluvaltuuteulta voi pyytää apua?

Työsuojeluvaltuutettu tukee työhyvinvointia ja työssäjaksamista. Hän on asiantuntija myös työturvallisuuteen ja kuormittumiseen liittyvissä asioissa.

Kysymyksiin vastasi OAJ:n työmarkkina-asiamies Laura Nurminen.

Lähetä kysymyksiä yhteydenottolomakkeella: yhteydenotto.oaj.fi Opettaja-lehti