Kysy järjestöltä: Lastentarhanopettajat saivat sak-aikaa. Mitä se on?

Lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja päiväkodinjohtajien viikkotyöajasta 13 prosenttia on varattava suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen. Sopimusmääräys tuli voimaan toukokuun alussa.

Mitä suunnittelu- arviointi- ja kehittämisajalla tehdään?

Se on tarkoitettu lapsiryhmän ulkopuoliseen työhön, opetus- ja kasvatustyön pedagogiseen suunnitteluun, arviointi- ja kehittämistehtäviin sekä esiopetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmien laatimiseen. Tehtävistä säädetään varhaiskasvatuslaissa. Sak-aika ei koske tiimityötä, henkilöstön yhteisiä palavereja tai vanhempien tapaamisia.

 

Miksi sak-aikaa tarvitaan?

Varhaiskasvatuksen pitää olla suunnitelmallista ja jokaiselle lapselle on laadittava varhaiskasvatussuunnitelma. Näin varmistetaan, että varhaiskasvatuslain pedagogiset tavoitteet toteutuvat.

 

Miten sak-ajan käyttöä ohjataan?

Sak-aika merkitään työvuoroluetteloon, muttei kuitenkaan sellaiseen ajankohtaan, jolloin lapsiryhmässä tarvitaan opettajan asiantuntemusta. Kunnissa työnantajan edustajat ja pääluottamusmiehet laativat työajan käytöstä paikalliset ohjeet.

 

Missä sak-ajasta on päätetty?

Sopimusmääräystä lastentarhanopettajien, erityislastentarhanopettajien ja päiväkodinjohtajien työajasta uudistettiin KVTES-neuvottelujen yhteydessä. 13 prosentin osuus työajasta tarkoittaa noin viittä tuntia viikossa. Aikaisemmin suunnitteluaikaa oli 8 prosenttia viikkotyöajasta.

Kysymyksiin vastasi OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johansson.

Lähetä kysymyksiä yhteydenottolomakkeella: yhteydenotto.oaj.fi  Opettaja-lehti

Vastauksia yleisimpiin kysymyksiin sak-ajasta: kt.fi/sopimukset/ohjeet