Kysy järjestöltä: Kun peruskoulun lukuvuosiarviointi askarruttaa

Jos lukuvuosiarviointi herättää kiistoja, opettajalla on hyvä olla riittävästi lukuvuoden mittaan kerättyä kirjallistakin näyttöä arvosanojen perusteeksi.

Voiko oppilas korottaa peruskoulun päättöarviointia?

Ei voi. Päättöarviointi päättää oppilaan peruskoulun. Kun päättöarviointi on tehty, oppilas ei ole enää koulun oppilas, eikä häntä siis enää arvioida.

 

Mitä opettajan tulee huomioida lukuvuosiarviota tehdessään?

Opettaja on se, joka tekee arviointipäätökset. Hänen pitää tuntea opetussuunnitelman arviointikriteerit ja hänen on pystyttävä perustelemaan antamansa arviointi näiden kriteerien ja oppilaan osaamisen nojalla.

 

Voiko huoltaja hakea muutosta oppilaan saamaan lukuvuosiarviointiin?

Yleensä ei. Huoltaja voi hakea muutosta arviointiin vain luokalle jättämistä tai päättöarviointia koskien. Muutoksenhaussa ei ole kyse arvosanojen korottamisesta vaan siitä, että huoltaja hakee muutosta virheellisenä pitämäänsä arviointiin. Uudesta arvioinnista päättävät opettaja ja rehtori yhdessä. On täysin mahdollista, että arviointi pysyy samana.

 

Miten oppilas voi korottaa peruskoulun arvosanoja koulun päätyttyä?

Lisäopetuksessa kymppiluokalla tai niin kutsutulla erityisellä tutkinnolla. Tutkinnolla kuka tahansa, aikuinenkin, voi osoittaa perusopetuksen oppimäärän osaamisensa.

 

Miten ehkäistä arviointia koskevia epäselvyyksiä?

Oppilaille ja vanhemmille on esiteltävä arvioinnin perusteet. Vanhempien pitää kouluvuoden aikana saada riittävästi tietoa oppilaan opintojen etenemisestä ja siinä mahdollisesti tapahtuneista merkittävistä muutoksista. Hyvä nyrkkisääntö on se, ettei lukuvuosiarvioinnissa pitäisi tulla yllätyksiä oppilaalle tai hänen huoltajilleen.

 

Miten lukuvuosiarviointia pitäisi kehittää?

OAJ on esittänyt, että yhdenvertaisuuden takaamiseksi Opetushallitus ja Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi laatisivat kansallisen arvioinnin tukipankin.

Kysymyksiin vastasi OAJ:n erityisasiantuntija Jaakko Salo.

Lähetä kysymyksiä yhteydenottolomakkeella: yhteydenotto.oaj.fi  Opettaja-lehti