Kulttuurikulma: Katja Hakala vetää koulupäivän jälkeen Luovailukertoa

Katja Hakala ohjaa koulupäivän jälkeen monitaiteista Luovailukerhoa.

Katja Hakala on rakentanut taideaineista, draamasta, kirjallisuudesta ja uskonnosta monimuotoisia oppimiskokonaisuuksia koko opettajanuransa ajan.

Kun Halsuan yhtenäiskoulun ysiluokkalaiset lukevat Tuntematonta sotilasta, he improvisoivat siitä näytelmäkohtauksia, tutkivat teemoja ja pohtivat sodan etiikkaa.

Hän kertoo esimerkin kirjaan syventymisestä.

– Kun Kariluoto sanoo ”levy pyörimään, Valse Triste”, laitan sävelmän soimaan. Musiikin ja kirjan sotakuvauksen välinen ristiriita saa oppilaat tekemään hienoja improvisaatioita.

Kirjallisuuden tunnilla Katja saattaa antaa oppilaille listan kirjoista, kirjailijoista ja vuosiluvuista, joista he tekevät aikajanan. Kuvataiteessa kuvia voi tarkastella ja tulkita vaikkapa liikkuen.

Katjan perustama, kohta 30-vuotias koulun Luovailukerho tekee joka vuosi vähintään yhden esityksen, nyt näytelmän Pikku Prinssi.

– Ensi-ilta on toukokuussa.

Katja virkistyy teatterityössä. Hän opettaa iltaisin kansalaisopiston draamaryhmiä, joista Ullavan Teatteri Pystymehtä on nyt tehnyt peräkkäin kolme musiikkidraamaa.

– Teen käsikirjoitukset ja musiikin kaikille ryhmilleni ja ohjaan niiden esitykset.

Katja Hakalan vinkit

Tästä opin
Kirjassa on kaksi hyvin vanhaa tekstiä kristittyjen elämästä antiikin Kreikasta. Keisarille kirjoitetut apologiat, puolustuspuheet kristittyjen vainoja vastaan, ovat hirveän ajankohtaisia. Ne osoittavat jälleen, ettemme voi oppia mitään, jos unohdamme historian. Tekstit puolustavat suvaitsevaisuutta ja monikulttuurisuutta. Kirjoittajat tunsivat hyvin kreikkalaisen mytologian, filosofian ja draaman. Kirja opettaa, mitä ihminen on.
Keisarin edessä. Kaksi ateenalaista apologiaa. Toim. ja suom. Serafim Seppälä. Gaudeamus 2017.

Tähän haluan tarttua
Elämäkerran päähenkilö on asuinkunnassani Halsualla 1876 syntynyt Halsuan kirkkoherran tytär Hilja Pärssinen. Hän oli monella tavalla edelläkävijä: kansakoulunopettaja, yksi sosiaalidemokraattien ensimmäisistä naispuolisista kansanedustajista, suvaitsevaisuuden ja oikeudenmukaisuuden puolesta puhuva työväen naisliikkeen johtohahmo ja runoilija. Huomasin, että kirja on jo hankittu Halsuan kunnankirjastoon.
Marjaliisa Hentilä, Matti Kalliokoski, Armi Viita: Uuden ajan nainen. Hilja Pärssisen elämä. Siltala 2018.

Tästä innostun
Keski-Pohjanmaan Ullavasta lähteneistä siirtolaisista kertova kirja sai alkunsa kyläyhdistyksen päätöksestä kääntää ylösalaisin Ullavan ullakot ja kaivaa esiin kaikki siirtolaisiin liittyvä aineisto, vanhat kirjeet, valokuvat, lehtijutut ja tarinat. Liki puolet kuntalaisista on lähtenyt siirtolaisiksi. Kirja yhdistää hienosti perheiden tarinat maailmanhistorian tapahtumiin, ja taitto hivelee silmiä. Teimme Teatteri Pystymehtän kanssa aiheesta musiikkidraaman.
Lähtijät. Toim. Pekka Rauhala ja Outi Järvi. Ullavan kyläyhdistys/Ullavan siirtolaiskirjaprojekti 2017.

Kuka

Katja Hakala

  • Halsuan yhtenäiskoulun yläluokkien taideaineiden, kirjallisuuden, draaman ja uskonnon opettaja.

  • Opettaa teatteri-ilmaisua Kokkolan seudun opistossa Ullavassa ja lausuntaa Perhonjokilaakson kansalaisopistossa Halsualla.

  • OAJ:n Halsuan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja.