Pääluottamusmies kertoo: Kitkatta uuteen työaikaan

Työaikamallin muutos ei juuri ole muuttanut Jukka Koppanan opetustyön arkea. Yllättävintä onkin ollut uuden järjestelmän nopea jalkautuminen.

Porvoon Edupolin pääluottamusmiehen Jukka Koppanan mukaan opettajien vuosityöaikakokeilu on lähtenyt yllättävän hyvin käyntiin. Opettajilla on toki ollut paljon kysyttävää.

Aluksi eniten huoletti palkkaus. Myöhemmin on ollut epäselvyyttä siitä, kuuluuko jokin työtehtävä sidottuun vai sitomattomaan työaikaan.

Edupolissa käytössä on henkilöstön itse kehittämä, intranetissä käytettävä vuosityöaikatuntien ilmoitusjärjestelmä.

– Vaikka opetankin tietoliikennetekniikan opiskelijoita, olen sen verran vanhanaikainen, että käytän lisäksi henkilökohtaista päiväkirjaa, Jukka kertoo.

Hän on kirjannut ylös kaikki työtunnit ja tehtävät jo vuodesta 1998.

– Jos tarvitsen jotakin vanhaa tietoa, löydän sen helposti päiväkirjastani.

 

Koska Jukka kantoi henkilöstön puolelta päävastuun vuosityöajan suunnittelusta ja käyttöönotosta, kokeilua edeltäneen lukuvuoden työkuorma kasvoi. Hän kuitenkin kiittää yhteistyön työnantajan kanssa sujuneen hyvin.

– Asiat saadaan toimimaan, kun luottamushenkilöiden ja johdon välillä on molemminpuolinen luottamus. Olen myös aina tarvittaessa saanut apua OAJ:n toimistosta, Jukka sanoo.

Hänen mukaansa vuosityöajassa on parasta se, että uudessa järjestelmässä kaikki tehdyt tunnit ovat samanarvoisia. Järjestelmä myös antaa opettajalle aiempaa enemmän joustavuutta töiden suunnitteluun koko vuodelle.

Myös kollegoilta saatu palaute on ollut pääasiassa positiivista.

– Alkuvaiheessa tulee tietysti kritiikkiä yksittäisistä vuosityöaikaan liittyvistä asioista, mutta yllättävän vähän moitteita on esitetty itse järjestelmää kohtaan.

Jukka Koppana

Tietoliikennetekniikan opettaja ja pääluottamusmies Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymässä Edupolissa Porvoossa. Oli OAJ:n paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen viime vuoteen saakka.

Vuosityöaikakokeilu

Yli 2 000 ammatillista opettajaa siirtyi elokuun alussa vuosityöaikaan. Mikäli kokeiluista saadaan hyviä tuloksia, vuosityöaika voi laajeta koskemaan koko ammatillista koulutusta. Valtaosassa ammatillisista oppilaitoksista opettajien palkkaus on perustunut pidettyihin oppitunteihin.

Katso Instagramista, millaisen selfien Jukka nappasi