Kenelle saa kertoa kiusaamisesta?

Jokaisella oppilaalla ja opiskelijalla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. OAJ:hin tulee paljon kysymyksiä kiusaamistapausten ilmoitusvelvollisuuteen liittyen, kertoo lakimies Ira Hietanen-Tanskanen.

Milloin kiusaamisesta pitää ilmoittaa ja kenelle?

Opettajan tai rehtorin pitää ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta, syrjinnästä tai väkivallasta. Ilmoitus tehdään erikseen kaikkien tapaukseen osallistuneiden alaikäisen huoltajille.

Yhteisiä Wilma- tai sähköpostiviestejä kaikille vanhemmille ei pidä laittaa.

Koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen ei voi käyttää koulun kurinpitotoimia.

 

Kuka saa kertoa kiusaamisesta?

Ilmoituksen saa tehdä sekä opettaja että rehtori. Siitä, miten huoltajiin ollaan yhteydessä mahdollisissa ongelmatilanteissa, on hyvä sopia kotien kanssa.

Kiusaamiseen puuttuminen on laissa säädetty virkavelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa rangaistukseen.

Yhteystietoja ei pidä antaa ilman erillistä lupaa.

Mitä tilanteesta saa kertoa huoltajille suunnatussa ilmoituksessa?

Ilmoituksessa saa kertoa, mitä tapahtui ja ketkä osallistuivat. Kenenkään yhteystietoja ei pidä antaa ilman erillistä lupaa. Myös arkaluonteiset asiat, kuten sairaudet, tulee pitää salassa.

 

Milloin kiusaamisesta pitää ilmoittaa poliisille tai lastensuojeluun?

Opettajan tai rehtorin pitää ilmoittaa kiusaamisesta poliisille, kun on syytä epäillä, että lapseen tai nuoreen on kohdistunut seksuaalirikos tai henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos, esimerkiksi pahoinpitely.

Koululla on ilmoitusvelvollisuus myös silloin, kun väkivaltaa käyttävä on alle 15- vuotias.

Lastensuojeluilmoitus pitää tehdä viipymättä, jos saa työssään tietää lapsesta, joka ei saa tarvitsemaansa huolenpitoa, jonka elinolot vaarantavat kehitystä tai jonka oma käytös edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitus voidaan tehdä myös yhdessä lapsen ja vanhemman kanssa.

Epäselvissä tilanteissa OAJ:stä voi kysyä neuvoa.

 

Mitä viranomaisille saa kertoa?

Salassapitosäännökset eivät koske poliisille tai lastensuojeluun tehtäviä ilmoituksia.