Jatkuuko kikyn työajanpidennys?

Julkisten alojen lomaraha-leikkaukset päättyvät kesän jälkeen. Seuraavalla sopimuskierroksella leikkaukset ja vastikkeetta pidennetty työaika on kompensoitava, vaatii JUKO.

 

Julkisen alan työntekijöiden joustot ja uhrautuminen Suomen kilpailukyvyn parantamiseksi on kompensoitava tulevalla neuvottelukierroksella, vaatii neuvottelujärjestö JUKO.

Keväällä 2016 solmittu kilpailukykysopimus sisälsi palkkatason jäädyttämistä, työajan pidentämistä, lomarahojen leikkauksia ja työnantajamaksujen vähentämistä, ja sen avulla pyrittiin parantamaan Suomen talouden kilpailukykyä ja työllisyyttä. Kaikilla aloilla työaika piteni 24 tuntia vuodessa.

− Julkisen sektorin työntekijät kantoivat muita palkansaajaryhmiä suuremman taakan. Nyt on vuoro tulla heitä vastaan kompensoimalla leikkaukset ja vastikkeetta pidennetty työaika, JUKOn ja OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo.

Julkisilla aloilla leikataan lomarahoja vielä tänä kesänä.

Kilpailukykysopimuksella saatiin peruutettua hallituksen valmistelemat niin sanotut pakkolait. Juha Sipilän hallitus uhkasi tehdä 1,5 miljardin lisäsäästöt ja luopua ehdollisista veronkevennyksistä, jos sopimusta ei synny. Sopimus jäädytti palkat vuodeksi silloisten sopimusten päättymisajasta.

Kiky-sopimuksen mukaisesti julkisilla aloilla leikataan lomarahoja vielä tänä kesänä. 30 prosentin lomarahaleikkaus sovittiin vuosiksi 2017–2019. Leikkausta on kompensoitu veronkevennyksillä ja kertakorvauksella. Kertakorvaus maksettiin viime tammikuussa kaikille kuntien ja valtion työntekijöille. Summa vastasi 9,2:ta prosenttia kuukausipalkasta.

 

Osa teollisuusliitoista irtisanoi syksyllä oman kiky-sopimuksensa eikä aio jatkaa työajan pidennyksiä enää ensi vuonna.

Monella muulla sopimusalalla tilanne voi olla mutkikkaampi, ja kiky-tunnit nousevat seuraavalla neuvottelukierroksella tavalla tai toisella neuvottelupöytiin.

− Kaikilla sopimusaloilla, myös julkisella sektorilla, työaikapidennykset ovat yksipuolisesti irtisanottavissa. Mutta silloin tulisi irtisanotuksi kaikki muukin sopimukseen sisältyvä, eivät pelkät kiky-tunnit. Julkisen sektorin kiky-aikaa onkin käsiteltävä samassa yhteydessä kuin työehtosopimuksista muutoinkin neuvotellaan, Luukkainen sanoo.

JUKOn sopimusaloilla työehtosopimukset päättyvät 31.3.2020, ja valmistautuminen tuleviin neuvotteluihin on jo meneillään.

 

Opetus- ja kasvatusalalla työskentelevät halusivat kikyä työhön sovellettaessa, että työajan pidennystä ei kohdenneta opetustunteihin. Paikallisesti kiky-tunneista on sovittu monin eri tavoin.

Esimerkiksi Varkauden kaupunki päätti, että työyhteisöt kohdentavat työajan pidennyksen työyhteisöjen, työn ja palvelujen kehittämiseen.

Helsingin opettajayhdistyksen HOAY:n selvityksen mukaan opettajat pitävät kiky-ajan mielekkäänä käyttönä täydennyskoulutusta ja ammattitaidon kehittämistä. Lisäaikaa käytetään myös kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä oppilashuoltoon.