Hallitusohjelmassa vihreää valoa osaamiskeskittymille

OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittisilla linjauksilla halutaan varmistaa, että korkeakoulujen opettajat saavat mahdollisuuden pitää osaamisensa ajan tasalla.

Suomi tieteen, tutkimuksen, innovaatioiden ja osaamisen kärkimaaksi. Se on OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittisten linjausten tavoitteena. Korkeakoulujen toimintaedellytykset pitää saada kuntoon, ja rahoituksen tulee olla riittävää.

Linjauksissa korostetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen omaleimaista ja toisiaan tukevaa toimintaa, joka vahvistaa koko yhteiskuntaa.

Keväällä julkaistuissa linjauksissa järjestö kannattaa osaamiskeskittymiä, joissa ammattikorkeakoulut, yliopistot, toisen asteen oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja yritykset puhaltavat yhteiseen hiileen ja kehittävät yhdessä alueen palveluja ja elinkeinoelämää.

Iloinen uutinen onkin, että uudessa hallitusohjelmassa puolletaan näitä keskittymiä.

 

Yliopistoasiamies Hanna Tanskanen ja ammattikorkeakouluasioista vastaava erityisasiantuntija Hannele Louhelainen haluavat nostaa OAJ:n linjauksista esiin erityisesti korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan, jossa yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on omat vahvuutensa.

– Yliopistotoiminnan rikkaus on monitieteisyys ja tieteiden välinen yhteistyö. Amkeissa tehtävä kehittämis- ja innovaatiotyö puolestaan lisää alueiden elinvoimaa muun muassa kaupallistamisen ja yrittäjyyden avulla, Louhelainen kuvaa.

OAJ haluaa, että korkeakouluista rakennetaan hyvinvoivia työyhteisöjä, jossa opettajilla on mahdollisuus kehittää osaamistaan. Opetusansiot tulee ottaa huomioon urakehityksessä ja opettajilla pitää olla mahdollisuus tehdä myös tutkimusta.

Korkeakouluihin halutaan lisää toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita perusteettomien määräaikaisuuksien sijaan.

 

Linjauksillaan OAJ haluaa viedä eteenpäin myös koulujen tiedekasvatusta ja kansalaisten osallistamista tieteen tekemiseen.

Torstaina 18.7. Porin Suomi Areenassa keskustellaan siitä, miten tiede vie yhteiskuntaa kohti tulevaisuutta ja osallistaa matkalle myös kansalaiset.

– Esimerkiksi syöpätutkimuksessa potilasjärjestöt ovat vahvasti mukana, Tanskanen sanoo.

OAJ teki linjauksiaan tunnetuiksi kesäkuun alussa korkeakouluopetuksen kehittäjien kokoontumisessa Pedaforumissa.

OAJ:n paja käsitteli meritoitumista opetusansioilla, ja Yliopistojen opetusalan liiton YLL:n työpajassa tutkailtiin opetustehtävissä olevien mahdollisuutta tehdä tutkimusta ja opettaa tutkimusperusteisesti.