Haaveiletko opintovapaasta? – Tässä ehdot ja hakuohjeet

Millä ehdoin opintovapaata saa ja miten sitä anotaan? OAJ:n työmarkkina-asiamies Anneli Vainik vastaa.

Mikä on opintovapaa?

Opintovapaa on opintoja varten myönnettävä palkaton virka- tai työvapaa, jota yleensä myönnetään julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen. Vapaata voit saada viiden vuoden kuluessa korkeintaan kaksi vuotta.

 

Millaista tukea opintovapaalla voi saada?

Voit saada aikuiskoulutustukea, jos tulosi eivät ylitä 250 euroa tukikuukauden aikana. Tuki edellyttää, että olet ollut töissä kahdeksan vuotta eli 91 kuukautta.

 

Millainen koulutus kelpaa opintovapaaseen?

Yliopistot, avoimet yliopistot, kunnat ja valtio voivat järjestää opintovapaaseen oikeuttavaa koulutusta. Varmista suoraan oppilaitoksesta, onko kyseessä opintovapaalain mukainen opetus tai koulutus.

Ammattiyhdistyskoulutukseenkin voi saada opintovapaata.

 

Millaista työhistoriaa opintovapaa edellyttää?

Sinulla on oikeus opintovapaaseen, jos päätoiminen palvelussuhteesi samaan työnantajaan on kestänyt yhdessä tai useammassa jaksossa vähintään vuoden.

Jos palvelussuhteesi on kestänyt alle vuoden mutta vähintään kolme kuukautta, opintovapaa on korkeintaan viisi päivää.

 

Kuka opintovapaasta päättää?

Sinulla on lakisääteinen oikeus opintovapaaseen. Sen myöntää työnantaja hakemuksen perusteella.

Työnantaja voi siirtää opintovapaatasi, jos se haittaa tuntuvasti toimintaa. Vapaata saa kerralla siirtää enintään kuusi kuukautta.

 

Miten haen opintovapaata?

Hae yli viisi työpäivää kestävää opintovapaata kirjallisesti työnantajaltasi vähintään 45 päivää ennen opintojesi alkamista. Lyhyempiä opintovapaita voit hakea suullisesti tai kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen opintojesi alkamista, ellette ole sopineet toisin työnantajasi kanssa.

Koska opintovapaata on palkatonta virkavapaata, sitä voi hakea vain ajalle, jolloin on mahdollista opiskella.

 

Miten opintovapaa vaikuttaa loma-ajan palkkaan?

Ennen kuin haet työstä vapaata, selvitä omalta luottamusmieheltäsi, mitkä ovat työpaikkasi käytännöt ja miten vapaa vaikuttaa palvelussuhteesi ehtoihin ja palkkaan.

Palkaton poissaolo voi joissakin sopimuksissa vaikuttaa myös lyhyiden lomien, esimerkiksi talviloman, palkkaan.

 

Lisää opintovapaasta:

Lisää aikuiskoulutustuesta:

Lue samasta aiheesta