Ammatillisen koulutuksen lisärahoituksella on palkattu opettajia, mutta suhteellisesti eniten ohjaajia

Määräaikaiset ​lisärahoituskierrokset ovat lisänneet opettajien määrää 1 500 henkilötyövuodella. Suhteellisesti eniten on kasvanut ohjaajien määrä.

Kun nykyinen hallitus on kertonut ammatillisen koulutuksen rahoituspäätöksistä tiedotteissa, niihin on vuodesta 2019 alkaen sisältynyt sama lause: ”lisärahoitus myönnetään opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen”.

Lähes koko viime vuosikymmenen jatkuneita ja miljardiluokan leikkauksia on paikattu tällä hallituskaudella määräaikaisilla rahoituspäätöksillä.

Vuonna 2019 lisärahoitusta ehdittiin myöntää 20 miljoonaa euroa, kahtena seuraavana vuotena kumpanakin 80 miljoonaa ja tänä vuonna 70 miljoonaa. Ensi vuonna rahoituspohjan vahvistaminen muuttuu pysyväksi, mutta summa putoaa 50 miljoonaan.

 

Miten lisärahoitus on vaikuttanut opettajien ja ohjaajien määrään? Tätä seurataan muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriössä, josta Opettaja-lehti sai koulutuksen järjestäjien ilmoittamat tiedot opetus- ja ohjaushenkilöstön määrän kehittymisestä.

Luvuissa näkyy reilu lisäys. Vuoden 2022 alustava arvio opettajien kokonaismäärästä on 13 384 opettajan henkilötyövuotta, joka on 1 480 enemmän kuin vuonna 2019. Opinto-ohjaajien määrä on noussut 41 prosentilla 623 henkilötyövuoteen.

Suhteellisesti eniten oppilaitoksiin on palkattu ohjaajia.

Suhteellisesti eniten oppilaitoksiin on kuitenkin palkattu ohjaajia. Heitä on toki huomattavasti opettajia vähemmän – tänä vuonna henkilötyövuosissa yhteensä 2 467 – mutta ohjaajien henkilötyövuosien määrä on lisääntynyt vuodesta 2019 alkaen jopa 50 prosentilla. Opettajien suhteellinen lisäys on 12,4 prosenttia.

 

Miksi koulutuksen järjestäjät näyttävät innostuneen palkkaamaan etenkin ohjaajia? Asiantuntija Johannes Peltola opetusministeriöstä korostaa, että lukuihin sisältyy monia tulkintaa vaikeuttavia muuttujia.

– On silti mielenkiintoista pohtia, minkä vuoksi mitäkin henkilöstöryhmää on painotettu. Ministeriö ei ole halunnut tätä kovin tarkasti ohjeistaa, koska ajattelemme, että koulutuksen järjestäjällä on paras kuva tarpeistaan.

Koulutuksen järjestäjiltä on kuulunut viestiä rekrytointivaikeuksista. Lukujen valossa voisi tehdä tulkinnan, että ohjaajia on ollut helpompi rekrytoida kuin opettajia.

– Opettajan virka voi olla ikään kuin vakaampi luonteeltaan. Siinä tapauksessa rahoituksen vakinaistuminen saattaa vaikuttaa opettajien rekrytointeihin myönteisesti, Peltola sanoo.