Katarina Murto: Neuvottelut kunta-alan palkankorotuksista alkavat

Työmarkkinaneuvotteluissa tapahtui käänne helmikuun alussa, kun teknologia- ja kemianteollisuuden aloille saatiin uudet työehtosopimukset. Työnantajaliitot odottivat teknologiateollisuuden päänavausta, mikä jumitti muita neuvotteluja.

Valtion neuvotteluissa oli päästy pitkälle tammikuussa, kun Valtion työmarkkinalaitos perui neuvottelutapaamisen. Tämä johti sopimuksen irtisanomiseen. Nyt valtion neuvotteluja käydään koko sopimuksesta.

Yliopistojenkin neuvottelut ovat edenneet verkkaisesti.

 

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n jäsenliitot yrittävät väkisin ajaa Suomeen vientivetoista työmarkkinamallia. Tätä emme voi hyväksyä. Liittokierroksella pitää lähteä toimialojen omista lähtökohdista ja hakea myös toimialakohtaisia ratkaisuja.

Vientialat eivät voi yksipuolisesti määrittää opetusalalle eivätkä muillekaan aloille palkankorotuskattoa, joka sitoo kädet muissa neuvottelupöydissä. Tämä johtaisi muun muassa julkisten alojen ansiokehityksen eriytymiseen suhteessa yksityiseen.

Tämä on myös kunta-alalle sovitun palkkaohjelman taustalla. Julkisen alojen palkkojen ansiokehitys on turvattava nyt ja jatkossa.

Sovitusta palkkakytköksestä on pidettävä kiinni.

 

Kuntapöydässä ovat alkamassa neuvottelut tämän ja ensi vuoden palkankorotuksista ja verrokkialojen kytköksestä Jukon, Jaun ja KT:n viime kesäkuussa tekemiin kunta- ja hyvinvointialueiden sopimuksiin. Verrokkialoja ovat kuljetusala sekä teknologia- ja kemianteollisuuden alat.

Sovitusta kytköksestä on pidettävä kiinni, jotta myös palkkaohjelma voi toteutua. Meneillään on myös Sote ry:n syksyn ratkaisun tarkastelu Jukon, Jaun ja KT:n kesken.

 

Työmarkkinajärjestelmä on murrostilassa. Yhteistä mallia ei ole, eikä sellaista tule vain joidenkin tahojen sanelemana.

Keskusjärjestöillä ei ole roolia mallin kehittämisessä eikä palkkaneuvotteluissa. Neuvottelujärjestöjen ja liittojen on tarpeen keskustella tulevaisuuden työmarkkinamallista.

Nykytila ja epävarmuus eivät ole kenenkään etu. Ratkaisun täytyy löytyä vientivetoisen mallin ja tupon ulkopuolelta.

 

Katarina Murto on OAJ:n puheenjohtaja.

» katarina.murto@oaj.fi // Twitterissä @KatarinaMurto