Muistokirjoitus Ulla Suojanen 17.9.1937 – 18.12.2022

Emerita käsityökasvatuksen professori Ulla Suojanen kuoli Turussa 18.12.2022 vaikean sairauden murtamana. Ulla syntyi Loimaalla ja kävi koulunsa Turussa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi 1956, jonka jälkeen hän opiskeli käsityönopettajaksi ruotsinkielisessä Åbo hemslöjdslärarinneinstitutissa. Valmistuttuaan hän toimi Turun normaalilyseossa käsityönopettajana vuoteen 1974. Samana vuonna hän siirtyi tekstiilikäsityön didaktiikan lehtoriksi Turun yliopiston Turun opettajankoulutuslaitokseen.

Väiteltyään tohtoriksi Turun kasvatustieteellisessä tiedekunnassa 1991, hän jatkoi vielä didaktikkona ja kirjoitti työnsä ohella useita julkaisuja. Helsingin yliopiston käsityötieteen professoriksi hänet valittiin 1994, jossa virassa hän toimi vuoteen 1997. Eläköitymiseensä asti hän hoiti professorin virkaa Åbo akademin Vaasan yksikössä.

Ulla Suojasen kirjallinen tuotanto oli laaja. Hänen väitöskirjansa (1991) käsitteli käsityöllisten prosessien ja opetuksen kehittämistä toimintatutkimuksen avulla. Muusta tuotannosta mainittakoon käsityökasvatusta, kuluttaja- ja yrittäjyyskasvatusta, tekstiilien ympäristövaikutuksia, kestävää kehitystä ja kestävän kehityksen elinkaarimallia käsittelevät julkaisut.

Opettajana ja kouluttajana Ulla oli käytännönläheinen, innostava ja kannustava. Ihmisenä hän oli sosiaalinen ja vieraanvarainen. Yhdessä miehensä Raimo Suojasen kanssa hän järjesti kotonaan Mietoisissa monia juhlia ja vastaanottoja.
Eläköidyttyään Ulla ja Raimo Suojanen viettivät talviaan Espanjassa. Toukokuussa 2006 emerita käsityökasvatuksen professori Ulla Suojanen promovoitiin Turun yliopiston kasvatustieteen kunniatohtoriksi.

Ullan työtoverit ja ystävät Pirkko Liisi Kuhmonen, Raija Knuutila ja Kirsti Kostia