Muistokirjoitus Saara Hakaste 1937–2021

Humanisti ja luonnontuntija

Rehtori ja dosentti Saara Hakaste menehtyi pitkälliseen sairauteen 10.5.2021. Hakaste oli 83 vuotias, syntynyt 8.10.1937 Lahdessa.

Hakaste aloitti koulunkäyntinsä Lahden tyttölyseossa ja valmistui opettajaksi Jyväskylän kasvatusopillisesta korkeakoulusta. Hollolan Herralasta käynnistynyt opettajan ura jatkui Uskilan koululla vuoteen 1988. Tämän jälkeen Hakaste työskenteli apulaisosastopäällikkönä Lahden kouluvirastossa ja rehtorina Lahdessa Kiveriön ala-asteella eläkkeelle jäämiseen saakka.

Työn ohessa Hakaste opiskeli ja väitteli yhteiskasvatuksen kehityksestä vuonna 1992. Eläkkeellä hän ohjasi opiskelijoita kasvatuksen historian dosenttina Helsingin yliopistossa. Kouluhistorian seura ja Päijät-Hämeen tutkimusseura olivat virikkeinä tutkimukselle. Viimeiset artikkelit ilmestyivät syksyllä 2020.

Viulunsoitto aloitti musiikkiharrastuksen ja kiinnostuksen klassiseen musiikkiin. Hakaste lauloi Lahden Bach-kuorossa.

Pohjoismainen yhteistyö oli lähellä Hakasteen sydäntä ja hän oli aktiivisesti mukana Lahden Pohjola-Norden -yhdistyksessä.

Luonto ja luonnontuntemus olivat Hakasteelle tärkeitä. Leirikoulut ja metsäretket lastenlasten kanssa antoivat hänelle tilaisuuden jakaa tietoutta seuraaville sukupolville.

 

Tapio Hakaste
Helena Hakaste
Kirjoittajat ovat edesmenneen Saara Hakasteen lapsia