Yrittäjyyskipinää amk-opintoihin

Kun opinto-ohjaaja Pilvi Purmonen sai vihiä How to -yrittäjyystapahtumasta, hän päätti viedä opiskelijansa vierailulle tapahtumaan.

Pian ryhmä Karelia-ammattikorkeakoulun liiketalouden toisen vuoden opiskelijoita seurasi tarkasti tapahtuman paneelikeskustelua. Sitä kävivät Joensuun kaupungin viestintäpäällikkö, paikallinen markkinointiyrittäjä sekä teknologiayrityksen markkinointipäällikkö. Opiskelijat olivat paikalla ammatillisen kasvun opintojaksonsa takia.

Paneelin puheenvuoroissa toistuivat markkinointi ja brändäys: mitä markkinoinnin ammattilainen tekee, mitä asioita on otettava huomioon yrityksen brändäyksessä.

Opiskelijoille sopivia aiheita. Yrittäjyys nimittäin on yksi Karelian strategian läpileikkaavista teemoista. Yrittäjyys ja yrittäjämäinen työskentely sisältyvät jollakin tavalla jokaisen koulutusalan opintoihin.

 

Vierailu tapahtumaan kannatti. Myönteistä palautetta tuli niin opiskelijoilta kuin opinto-ohjaajaltakin. Opiskelijat saivat tilaisuudesta paljon ajatuksia ja vinkkejä.

– Tapahtumassa puhuivat hyvät asiantuntijat hyvin erityyppisistä organisaatioista. Asiat olivat konkreettisia, koska esimerkit tulivat elävästä elämästä, Pilvi Purmonen kiittelee.

Karelia-amkilla on tutkimus- ja kehityshankkeiden verkostoja paikallisten yrittäjyysyhteisöjen kanssa. Verkostoissa opiskelijoita kiinnostavia tapahtumia suunnitellaan yhdessä ja opettajat saavat tietoa tulevista tapahtumista. Tieto kulkee myös siksi, että osa opiskelijoista on jo yrittäjyysyhteisön jäseniä.

Yrittäjyystapahtumat ovat yksi tapa aktivoida amk-opiskelijoita yrittäjämäiseen ajatteluun. How to -tapahtumia järjestävät Karelian yrittäjyyttä edistävä Kyky-hanke sekä yrittäjyysyhteisö Joensuu Entrepreneurship Society.

Jokaisessa How to -tapahtumassa on oma, moniin opintoaloihin sopiva teemansa. Uuden osaamisen lisäksi tilaisuuksista opiskelijoille jää käteen verkostoja urapolkunsa tueksi.

 

Kirsi Taskinen
Projektikoordinaattori Karelia-ammattikorkeakoulussa.