Tutkittu juttu: Youtube – nuorten tietolähde

Kansainvalinen tutkimushanke selvitti nuorten mediankäyttöä. Yhtenä tuloksena opettajat saavat pakillisen työvälineitä mediataitojen opettamiseen.

Teinit ovat taitavia opettamaan toisiaan ja opettajiakin uusien digitaalisten medioiden käytössä. Tätä taitoa kannattaa koulussa hyödyntää, kuten monin paikoin jo tehdäänkin.

– Opettajan tehtävänä on ohjata nuoria jäsentyneeseen median käyttöön ja tuoda siihen mukaan laajempaa ymmärrystä, sanoo Transmedia Literacy -tutkimushankkeen suomalaisesta osuudesta vastannut professori Raine Koskimaa Jyväskylän yliopistosta.

Kansainvälisessä tutkimushankkeessa on vuodesta 2015 lähtien tutkittu teini-ikäisten nuorten eri media-alustojen yhteiskäyttöä eli transmediataitoja ja niiden oppimista. Uusien mediapalvelujen käytön oppimisessa korostuvat helppous ja spontaanius. Nuoret esimerkiksi oppivat käyttämään uusia sovelluksia omin päin kokeilemalla.

Tutkimuksessa selvitettiin median käyttöä nimenomaan koulun ulkopuolella. Koulu valittiin aineiston keruupaikaksi helppouden vuoksi.

Oppilaat suosivat matalan kynnyksen somea.

Suomessa kyselyyn osallistui yhteensä 74 seiskaluokkalaista ja lukiolaista Keski-Suomesta. Haastatteluun osallistui 22 oppilasta.

– Oppilaat suosivat matalan kynnyksen somea. Snapchatissa julkaistu lyhyt viesti katsotaan kerran, minkä jälkeen se katoaa. Peruskouluikäisten suosikkeja ovat Snapchatin lisäksi Instagram, Whatsapp ja Youtube, Koskimaa sanoo.

Lukiolaiset käyttävät Facebookia jonkin verran, peruskoululaisia se ei kiinnosta. Tietoa haetaan Googlesta, Wikipediasta ja Youtubesta. Erityisesti videokanava Youtuben suuri suosio tietolähteenä yllätti Koskimaan. Lehdistä nuoria kiinnostavat vain iltapäivälehtien verkkosivut.

Selvä muutos Turun yliopistossa vuonna 2013 tehdyn vastaavan tutkimuksen tuloksiin verrattuna on blogien suosion romahtaminen. Viisi vuotta sitten Googlen omistama blogipalvelu Blogger oli nuorten käyttämistä nettipalveluista kolmanneksi suosituin. Nyt sitä ei mainittu lainkaan.

Tutkimushanke päättyy maaliskuussa. Siihen liittyvä opettajan työkalupakki valmistuu keväällä. Välineistöön kuuluvat esimerkiksi transmediataitojen oppimista käsittelevä sähköinen kirja ja oma Youtube-kanava.

– Mukana on kymmeniä käytännön esimerkkejä, miten transmediataitoja voi tuoda esiin oppitunneilla. Lisäksi on videoituja oppitunteja asiantuntijakommentteineen.

Tutkimus

Kansainvälisessä Transmedia Literacy -tutkimuksessa 25 tutkijaa selvittää 12–18-vuotiaiden nuorten median käytön informaalia oppimista Suomessa, Australiassa, Isossa-Britanniassa, Italiassa, Kolumbiassa, Portugalissa, ja Uruguayssa.