Vuoden globaalikasvattaja kannustaa opettajia tunnistamaan omat asenteensa: ”Meillä kaikilla voi olla tiedostamattomia ennakkoluuloja”

Vuoden globaalikasvattaja Amiirah Salleh-Hoddin kannustaa opettajia tunnistamaan omat ennakkoluulonsa ja viljelemään avarakatseisuutta.

Globaalikasvatus pyrkii… muuttamaan ihmisten asenteita niin, että he pohtisivat omaa rooliaan maailmassa ja olisivat aktiivisia, vastuullisia maailmankansalaisia. Tavoitteena on maailma, jossa valta ja varallisuus jakautuvat entistä oikeudenmukaisemmin.

Nyt ajankohtaisia teemoja… ovat ilmastonmuutos, rauha ja ihmisoikeudet. On tärkeää ymmärtää, miten talous, kulttuuri, ympäristö ja historia vaikuttavat elämäämme.

Minusta tuli globaalikasvattaja…, koska tuntui luontevalta yhdistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ajaminen ja uskoni koulutuksen voimaan. Koulutuksella voi muuttaa yhteiskuntaa.

Koulussa on tärkeää… puuttua siihen, jos osa oppilaista jää yhteisön ulkopuolelle. Sosiaalisen ulossulkemisen taustalla voi olla monia syitä, esimerkiksi rasismia.

Jokaisen opettajan kannattaa… tarkastella omia asenteitaan ja opetuskäytäntöjään kriittisesti. Meillä kaikilla voi olla tiedostamattomia ennakkoluuloja eri taustoista tulevia ihmisiä kohtaan. On tärkeää tunnistaa nämä ennakkoasenteet ja miettiä esimerkiksi, millaisia opetusmateriaaleja käyttää. Miten eri puolilla maailmaa asuvat ihmiset esitetään oppikirjojen teksteissä ja kuvissa?

Järjestöt voivat auttaa kouluja… tuottamalla opetusmateriaaleja. Esimerkiksi Rauhankasvatusinstituutin Maailmankoulu-resurssikeskus toimii linkkinä koulujen ja järjestöjen välillä. Tarjoamme esimerkiksi opetusmateriaaleja ja koulutuksia.

 

Haastattelu tehtiin englanniksi.

Maailmankoulun maikka

Sosiaalipsykologi Amiirah Salleh-Hoddin työskentelee rasismin ja syrjinnän vastaisen työn koulutussuunnittelijana Rauhankasvatus-instituutissa.

Opettajat ilman rajoja valitsi hänet vuoden 2018 globaalikasvattajaksi.

Rauhankasvatusinstituutin materiaalipankki opettajille: maailmankoulu.fi