Silmät auki eri todellisuuksille

Kokkolalainen opettaja ja Maailmankoulun tiiminvetäjä Eeva-Liisa Kiiskilä auttaa oppilaita ymmärtämään globaaleja syy–seuraussuhteita.

Teen globaalikasvatusta… muun muassa Rauhankasvatusinstituutin koordinoimassa Maailmankoulussa, joka tarjoaa kouluille materiaaleja ja koulutuksia sekä kehittää toimintaa kaupungin tasolla. Toisessa työssäni Kiviniityn yläkoulun maahanmuuttajien valmistavan luokan opettajana saan myös työskennellä näiden teemojen parissa.

Globaalikasvatuksen tavoite… on avata oppilaan silmät eri todellisuuksille. On tärkeää ymmärtää syy–seuraussuhteita. Meillä on yhteisvastuu monista asioista, eikä siitä tarvitse ahdistua, vaan sen voi todeta ja tehdä parhaansa.

Kansalaisjärjestö Taksvärkki antaa… tuulahduksia suoraan kehitysyhteistyöstä. Kouluilla on vanhat perinteet Taksvärkin kanssa. Taksvärkkipäivänä pysähdytään tekemään yhdessä hyvää.

Yhteistyö Taksvärkin kanssa… on inhimillistä. Taksvärkissä ymmärretään koulun kiireet ja realiteetit ja kehitetään asioita pitkäjänteisesti. Esimerkiksi syksyllä 2015 aloitettiin Maailmankansalaisen koulu -projekti, jossa myös Kiviniityn koulu on mukana.

Maailmankansalaisen koulun tavoite… on luoda uusia malleja globaalikasvatuksen työhön ja tehdä vastavuoroista työtä kehittyvien maiden kanssa. Kuudella suomalaiskoululla on ulkomainen yhteistyökumppani, meillä Guatemalassa PAMI-järjestö, joka haluaa vaikuttaa tyttöjen asemaan.

Oppilaiden kanssa… ei tarvitse mennä Mogadishuun, jotta voi oppia uutta. Nuorille on hienoa tavata samasta asiasta kiinnostuneita. Siitä saa voimaa ja rohkeutta toimia jatkossa.

Taksvärkki täyttää 50 vuotta

Kansalaisjärjestö tekee kehitysyhteistyötä ja tarjoaa globaalikasvatusta oppilaitoksille. Järjestöltä voi esimerkiksi tilata kouluvierailuja ja oppimateriaaleja.

Juhlavuoden Ääni tytöille -kampanjan kärkenä on tasa-arvo ja koulutus, ja sillä tuetaan malawilaisia nuoria.

taksvarkki.fi