Tutkittu juttu: Positiivinen palaute avuksi käytösongelmiin

Kovempien rangaistusten vaatiminen voi johtua siitä, että opettaja jää yhä yksin oppilaiden käytösongelmien kanssa. Anne Karhu korostaa väitöksessään koulun yhteisöllisyyttä ja positiivista kasvatusotetta.

Suomen kouluja on huuhdellut viimeisen vuosikymmenen mittaan todellinen positiivisen pedagogiikan hyökyaalto. Yliopisto-opettaja Anne Karhun mukaan tilanne näkyy esimerkiksi opettajien täydennyskoulutuksissa: myönteisen kasvun ja positiivisen elämänasenteen kursseja riittää.

Mediaa seuraamalla koulun kehityksestä voi kuitenkin saada juuri päinvastaisen kuvan. Työrauhaongelmat korostuvat ja ankarampia rangaistuksia vaaditaan.

– Vaatimukset rangaistusten koventamisesta saattavat kertoa siitä, että opettaja jää edelleen yksin oppilaiden käytösongelmien kanssa, ja hänen positiivinen jaksamisensa kuluu loppuun. Rangaistusten sijaan pitäisi kehittää koulun yhteisöllisyyttä, Karhu sanoo.

Anne Karhu aloitti tänä syksynä yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella. Sitä ennen hän toimi 12 vuotta laaja-alaisena erityisopettajana.

Rangaistusten sijaan pitäisi kehittää koulun yhteisöllisyyttä.

Karhu tutki tuoreessa väitöksessään positiiviseen palautteeseen perustuvaa käyttäytymisen tukea. Tutkimukseen osallistui viisi alakoululaista kahdesta eri koulusta. Heistä neljällä oli diagnosoitu ADHD. Opettajia oli mukana kymmenkunta.

– Tutkitut koulut olivat mukana Pro koulu -hankkeessa, joten niissä oli kiinnitetty erityistä huomiota yhteisöllisen käyttäytymisen tuen rakentamiseen. Toivottuun käyttäytymiseen ohjattiin ensisijaisesti positiivisella palautteella.

 

Yhteisöllisyydestä ja positiivisesta pedagogiikasta huolimatta yleinen tuki ei aina riitä. Tällöin avuksi voidaan ottaa Karhun tutkima tehostetun tuen malli Check in, check out (CICO).

– CICO-tuen aikana oppilas kohtaa heti aamulla aikuisen, joka on paikalla vain häntä varten. Parissa minuutissa käydään läpi oppilaskohtainen käyttäytymistavoite tyyliin: käytän asiallista kieltä, keskityn vain omiin tehtäviini. Iltapäivällä tavataan uudelleen ja katsotaan, miten päivä sujui.

Koulupäivän sujuminen pisteytetään, ja pistekortti lähtee oppilaan mukana vanhempien nähtäväksi. CICO tarjoaa dokumentoitua tietoa oppilaan edistymisestä myös koulun käyttöön.

– Olennaista CICO:ssa on palautteen positiivisuus ja kieltojen välttäminen. Kun oppilas onnistuu, opettaja pyöräyttää korttiin täydet kaksi pistettä. Epäonnistumisia ei lasketa, vaan katse on tulevassa: muista huomenna asiallinen puhetapa!

Väitös

Check in, check out! Käyttäytymisen tehostettua tukea. Jyväskylän yliopisto 2018.