Tutkittu juttu: Matematiikkaan integroitava ohjelmointioppeja

Miten matematiikan opetukseen yhdistetään ohjelmointia niin, että molemmat oppiaineet hyötyvät? Pia Niemelä selvitti asiaa väitöksessään.

Matematiikan opetuksessa kannattaisi Pia Niemelän mielestä painottaa nykyistä enemmän asioita, jotka tukevat tietoteknisten käsitteiden oppimista. Tärkeitä ovat sellaiset diskreetin eli epäjatkuvan matematiikan alueet kuin joukko-oppi, logiikka ja algoritmimatematiikka.

– Pienet siirtymät diskreetin matematiikan suuntaan riittävät yläkoulun puolella. Lukiossa tulisi tehdä algoritmimatematiikkaa sisältävistä kursseista pakollisia ja vähentää derivoinnin ja integroinnin opetusta, Niemelä tuumii.

Matematiikan opettajat eivät Niemelän mukaan vastusta oppiaineensa säätämistä tietotekniikkaa tukevaan suuntaan. Matematiikan hyödyllisyyttä voidaan konkretisoida ohjelmoinnin ja tietotekniikan kaltaisilla asioilla, joiden osaamisen tärkeys oppilaan on helppo ymmärtää.

Matematiikan tuntimäärä ei tahdo riittää.

Pulmana on se, etteivät peruskoulun matematiikan tuntimäärät tahdo riittää. Jos opetukseen halutaan sisällyttää jotakin uutta, jotakin pitää poistaa, mutta ei ole mitään, minkä voisi jättää pois.

– Jos Suomeen todella halutaan enemmän tietotekniikan taitajia, matematiikan tuntimäärää on pakko lisätä, Niemelä painottaa.

 

Tietotekniikan ammattilainen tarvitsee työssään paljon muutakin kuin numeroita. Ennen varsinaista ohjelmointityötä pitää muun muassa selvittää ja mallintaa ohjelman käyttäjän tarpeet.

– Näihin tehtäviin tarvittavia tietoja ja taitoja opitaan humanistisissa aineissa, kuten äidinkielessä, yhteiskuntaopissa ja filosofiassa sekä ennen kaikkea oppianerajat ylittävissä projekteissa.

 

Niemelä toimii tällä hetkellä projektitutkijana Suomen Akatemian Taidot työhön -hankkeessa. Tekeillä on ohjelmointiin liittyviä oppimateriaaleja sekä Suomen tarpeisiin että vientiin.

– Kokoamme parhaillaan ohjelmointiaiheista opetusaineistoa yhdistämällä väitöskirjani tuloksia muihin aineistoihin. Ensin julkaistaan opetusjuliste ja sen jälkeen muuta materiaalia lähinnä sähköisessä muodossa. Samalla etsitään yhteistyökumppaneita ja mietitään rahoitusvaihtoehtoja.

Väitös

From Legos and Logos to Lambda: a Hypothetical Learning Trajectory for Computational Thinking. Tampereen teknillinen yliopisto 2018.