Tutkittu juttu: Hyvä kirjoitustaito auttaa muistamaan

Asiat jäävät mieleen sitä paremmin mitä automaattisemmin niiden kirjoittaminen sujuu, sanoo eri kirjoitusmenetelmien vaikutuksesta muistamiseen väitellyt Satu-Maarit Frangou.

Jos olet yli 11-vuotias muistat todennäköisesti käsin kirjoitetun tarinan paremmin kuin tietokoneen näppäimistöllä tai kosketusnäppäimistöllä kirjoitetun. Tutkimuksen mukaan kirjoitusmenetelmä nimittäin vaikuttaa tilastollisesti merkitsevästi kirjoitettujen tekstien muistamiseen 11-vuotiaasta lähtien.

– Kiinnostavin väitökseni empiiristä tuloksista oli kuitenkin se, että kymmenvuotiailla lapsilla kirjoitusmenetelmä ei vielä vaikuttanut tekstin muistamiseen, tutkijatohtorina Lapin yliopistossa työskentelevä Satu-Maarit Frangou sanoo.

 

Frangou selvitti väitöstutkimuksessaan kolmen kirjoittamismenetelmän yhteyttä muistamiseen. Aineisto koostui 10–11-vuotiaista lapsista, 16-vuotiaista nuorista ja aikuisikäisistä yliopisto-opiskelijoista. Mukana oli kaikkiaan 172 henkilöä.

Tutkitut kirjoittivat sanelusta erilaiset tekstit käsin, tietokonenäppäimistöllä ja mobiililaiteen kosketusnäppäimistöllä. Viikon kuluttua he saivat kertoa vapaasti, mitä tarinoista muistivat. Jokaisessa tarinassa oli sama määrä muistettavia yksityiskohtia, jotka kirjattiin ylös sitä mukaa kun tutkimushenkilö ne mainitsi.

 

Mistä erot eri-ikäisten välillä johtuvat? Tutkimus ei anna kysymykseen tyhjentävää vastausta, mutta Frangoun mukaan eri kirjoitusmenetelmien hallinta voi vaikuttaa siihen, kuinka voimakas muistijälki kirjoitetusta asiasta jää.

– Kun minkä tahansa kirjoitusmenetelmän käyttö automatisoituu, kirjoitusprosessin kognitiivinen kuormitus vähenee ja resursseja vapautuu esimerkiksi tekstin suunnitteluun tai sen muistamiseen, Frangou selittää.

Kymmenvuotiaat ovat ehkä harjoitelleet vanhempia tasapuolisemmin sekä käsin että näppäimistöllä kirjoittamista. Siksi automaattisuuden taso on heillä sama kaikissa tutkituissa kirjoitustavoissa, eikä kirjoitusväline näin ollen vaikuta asiasisällön muistamiseen.

– Aikuiset ovat tottuneet kouluajoista lähtien kirjoittamaan enemmän käsin kuin näppäimistöllä. Kymmenvuotiaat taas ovat totutelleet alusta lähtien yhtä lailla käsin, tietokoneella ja älylaitteilla kirjoittamiseen.

Käsin kirjoittamisen on väitetty olevan muistamisen kannalta muita kirjoitustapoja parempi siksi, että se on hitaampaa ja jättää siten kirjoittajalle enemmän aikaa miettiä ja painaa mieleen tekstin sisältöä. Frangoun tulokset eivät tätä väitettä tue.

– Aikuiset kirjoittivat hitaimmin tabletilla, ja he muistivat huonoiten juuri tabletilla kirjoittamansa tarinat.

Suosittelen kaikkien kirjotusmenetelmien tasapainoista opetusta kaikenikäisille.

Frangou suosittelee kaikkien kirjotusmenetelmien tasapainoista opetusta kaikenikäisille.

– Lapsille pitäisi opettaa kaikkia kirjoitusmenetelmiä heti koulun alusta lähtien. Siinä vaiheessa heille ei ole vielä ehtinyt muotoutua vääriä kirjoitustapoja, joista pois oppimien on hidasta ja hankalaa.

Suuressa osassa Suomen peruskouluja opetellaan nykyään kymmensormijärjestelmää sähköisellä Ville-opetusalustalla toimivien pelien avulla.

– Kaikissa kouluissa ei Villeä kuitenkaan ole, ja opettajat saattavat arastella kymmensormijärjestelmän opettamista siksi, että he eivät itsekään osaa sitä kunnolla, Frangou huomauttaa.

 

Väitös

Write to Recall – An Embodied Knowledge Construction Model of Affects in Writing. Lapin yliopisto 2020.