Tutkittu juttu: Mobiilisovellus ja sähköinen seinä avuksi globaalien taitojen opetukseen

Dlearn Helsinki -tiimi kehittää digitaalisia opetuksen apuvälineitä asioihin, joissa suomalainen peruskoulu ei ole vahvimmillaan.

Lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä loistetaan, mutta monimutkaisten asioiden analysointiin, erilaisuuden ymmärtämiseen ja yhteistyöhön liittyvät taidot eivät ole suomalaisten peruskoululaisten vahvuuksia.

Professori Auli Toom Helsingin yliopistosta kutsuu vahvistamista kaipaavia taitoja globaaleiksi kompetensseiksi.

– Vaikeus voi olla monimutkaisen asian oppimisen vaikeutta tai toisesta kulttuurista tulevan luokkakaverin erilaisuuden ymmärtämisen vaikeutta. Koulussa myös viihdytään huonosti, ja merkityksellisimmät oppimiselämykset koetaan koulun ulkopuolella, Toom pohtii.

Asiat ovat siis pitkälti samoja, joiden parissa opettajat uuden opetussuunnitelman innoittamina nyt puurtavat – ja onpa Toomin johtamassa Dlearn Helsinki -hankkeessa mukana paljon digiloikkaakin.

Otinko vastuuta, osallistuinko ratkaisemiseen?

Dlearn Helsinki -tiimi kehittää digitaalisia työvälineitä ja pedagogisia malleja globaalien kompetenssien opetukseen. Yhdeksänhenkisesessä ryhmässä on mukana kasvatustieteiden, kasvatuspsykologian, psykologian, fysiikan, tietojenkäsittelytieteiden asiantuntijoita.

Dlearnin digitaalisia työvälineitä ovat tiedon keräämiseen tarkoitettu mobiilisovellus ja tietoa kokoava kompetenssiseinä.

– Oppilas vastaa alle kymmeneen mobiilisovelluksen tekemään kysymykseen, esimerkiksi: otinko vastuuta, autoinko vaikeiden asioiden selvittämisessä ja osallistuinko ratkaisemiseen. Olennaista on, että kysymyksiin vastataan jo oppimistilanteen aikana – ei sen jälkeen, jolloin mieli on jo täynnä muita asioita, Toom sanoo.

Kun oppilaat ovat vastanneet kysymyksin, koko ryhmän vastaukset kootaan sähköiselle kompetenssiseinälle. Se on yhteisen pohdiskelun työkalu, jolta selviää, mikä sujuu hyvin ja mitä pitää vielä kehittää.

– Dlearn Helsinki on kohdennettu perusopetukseen, mutta sopivin muutoksin sitä voidaan käyttää koulutuksessa laidasta laitaan. Jos kaikki sujuu suunnitellusti, järjestelmä on koulujen käytettävissä ensi syksynä, Toom lupaa.

Dlearn Helsinki

Kehittää keinoja globaalien kompetenssien oppimiseen. Kumppaneina on kansallisia ja kansainvälisiä opetusalan toimijoita. Tietotekniset ratkaisut kehittää Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen tutkimuslaboratorio.