Täydennystehtävä: Stoppi ekstremismille

Helsingin yliopiston tutkijat Saija Benjamin ja Katja Vallinkoski kannustavat luomaan kouluihin keskustelukulttuurin, joka hillitsee väkivaltaisten ääri-ideologioiden leviämistä.

Väkivaltaista ääriajattelua… on ollut Suomessa aina. Some-aikana ilmiö on kuitenkin saanut uudet mittasuhteet ja paljon näkyvyyttä. Aina ääriajattelu ei etene fyysiseksi väkivallaksi, vaan se voi näyttäytyä esimerkiksi vihapuheena tai propagandana.

Kouluissa ilmiö näkyy… oppilaiden kysymyksinä, huolina ja ehkä myös värittyneinä mielipiteinä, kun media uutisoi terrori-iskuista. Sosiaalinen polarisaatio puolestaan lisää mustavalkoisuutta ja vihapuhetta, mikä toimii kasvualustana väkivaltaiselle ääriajattelulle ja toiminnalle.

Oppilaitosten tehtävä on… hillitä polarisaatiota vahvistamalla muun muassa oppilaiden kriittistä ajattelua sekä medialuku- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehokasta ennaltaehkäisyä… eivät ole yksittäiset oppitunnit tai teemapäivät vaan kokonaisvaltaiset pedagogiset ratkaisut. Kouluihin pitää luoda avoin, osallistava ja turvallinen keskusteluilmapiiri, jossa on ok puhua kaikesta.

Opettajan pitää huolestua… aina, kun oppilaan käytöksessä tai hyvinvoinnissa tapahtuu selviä muutoksia. Pitää selvittää muutosten syyt ja ohjata oppilas avun piiriin.

Opettajan kannattaa… ottaa yhteyttä poliisiin, jos hän epäilee oppilaan olevan kiinnostunut väkivaltaisesta ääri-ideologiasta. Monilla poliisilaitoksilla on koulupoliisi tai ennalta estävän työn tiimi.

Opi ääriajattelusta

  • Lue Opetushallituksen tuottama Rakentavaa vuorovaikutusta -opas.
  • Ehdota työnantajallesi veso-koulutusta väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisystä. Sitä järjestää koulutuspalveluyhtiö HY+.

Tutustu Radikaaliksi kasvamassa -tutkimushankkeeseen:

helsinki.fi/radikaaliksikasvamassa