Tanssi opettaa koskettamaan

Matikkaa voi tanssia, samoin historiaa. Tanssi on myös luonteva tapa tutustuttaa lapset hyväksyttävän koskettamisen rajoihin, professori Eeva Anttila tuumii.

Aikaisemmin ajateltiin, että aivot ovat kehoa ohjaava keskusyksikkö. Nykyään tiedetään, että kehon liikkeet synnyttävät ajatuksia ja tunteita, jotka vuorostaan vaikuttavat takaisin kehoon. Ruumis ja mieli ovat yhtä.

– Se, miten liikumme, vaikuttaa siihen, miten ajattelemme ja opimme. Kognitiivinen ja sensomotorinen järjestelmä ovat toisiinsa kietoutuneet, Taideyliopiston tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila selittää.

Kehollisuus on nykyään tunnustettu kokonaisvaltaisen oppimisen perusta, ja sellaisena se esitetään myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Pedagogisiin käytäntöihin kehollisuuden idea on kuitenkin jalkautunut hitaasti.

Kehollinen ilmaisu tukee ryhmähenkeä.

Taideyliopiston koordinoiman kuusivuotisen Arts Equal -tutkimushankkeen uusimman toimenpidesuosituksen mukaan tilannetta voitaisiin parantaa lisäämällä peruskoulun arkeen tanssia ja kehollista ilmaisua. Suosituksen takana ovat Anttilan vuosina 2009–2013 Kartanonkosken koulussa Vantaalla toteuttama Koko koulu tanssii! -projekti sekä sekä Arts Equalin tanssipedagogiset interventiot.

– Tanssi auttaa esimerkiksi alkuopetuksen ja erityisopetuksen ryhmäytymisvaiheissa. Kehollinen ilmaisu tukee ryhmähengen muodostumista ja suvaitsevaisuutta konkreettisesti, sillä tanssissa vuorovaikutus on kokonaisvaltaista.

Oppisisältöjäkin voi tanssia. Laskutoimituksesta saa koreografian vaikkapa pilkkomalla luvun kahdeksan osiin 2+2+4 ja esittämällä osat liikkeillä.

– Kaksi askelta eteen, kaksi taakse ja neljännellä laskulla kyykyyn on yhtä kuin kahdeksan. Toinen oppilas voi tanssia samaan aikaan samaa laskutoimitusta eri liikkeillä. Lapset huomaavat pian, että molemmissa tansseissa on kahdeksan iskua, vaikkakin eri lailla ilmaistuna.

Anttila kertoo tavanneensa vanhempia, joilla on uskontoon liittyviä varauksia kehollisuuden ja musiikin mukaan liikkumisen suhteen. Kun vanhemmat ovat nähneet, miten koulussa tanssitaan, he ovat asian yleensä hyväksyneet.

– Koulussa tanssiin liittyvä kosketus tuodaan päivänvaloon normaaliin vuorovaikutukseen kuuluvana asiana ja opettajan valvovan silmän alla. Näin tanssi vähentää koskettamiseen liittyvää kielletyn hedelmän tuntua ja opettaa koskettamaan ja lähestymään toisia kulttuurisesti hyväksyttävällä tavalla.

Toimenpidesuositus

Eeva Anttila ym.: Tanssi liikkuttaa. Arts Equal policy brief 1/2019.