Tämä toimii: Oppimiskikkoja Opintokamulta

Pohdi, mitä aiempaa tietoa sinulla on asiasta, mieti käsitteitä ja selitä asiat itsellesi, opinto-ohjaaja Anja Isonikkilä kertoo esimerkkejä Opintokamun opiskeluvinkeistä.

Kun lukion ykkösten tutorkoulutus nyt kevätlukukaudella alkaa, Anja Isonikkilä hyödyntää tunneilla verkko-ohjelma Opintokamun harjoituksia.

– Käytän tutorien koulutuksessa esimerkiksi Opintokamun ryhmäytymisosioita. Opiskelijat perehtyvät verkko-ohjelman teksteihin, katsomme porukassa videot ja juttelemme siitä, miten olisi hyvä ottaa uudet opiskelijat syksyllä vastaan.

Isonikkilä on Espoon Tapiolan lukion opinto-ohjaaja.

Opintokamua käytetään koulussa muutenkin. Esimerkiksi kaikki uudet opiskelijat tekevät ohjelman hyvinvointikyselyn lukion ensimmäisen lukuvuoden alussa ja lopussa. Näin he voivat arvioida koulussa viihtymistään ja sitoutumistaan opiskeluun.

 

Isonikkilän mielestä Opintokamun parasta antia opinto-ohjauksen tunneille ovat oppimaan oppimiseen liittyvät harjoitukset.

– Niissä käydään läpi oppimisstrategioita ja jaetaan yksinkertaisia neuvoja kuten pidä taukoja, mieti käsitteitä, tee tiivistelmiä ja kertaa.

Hänen tunneillaan on myös pelattu Opintokamun mobiilipelejä opettajan johdolla ryhmissä. Pelit liittyvät opiskeluun, kaverisuhteisiin ja tunne-elämän ongelmiin.

Opettajille tarkoitetussa Opintokamun hyvinvointiosiossa opettaja voi herätellä tietoisuustaitoja ja puntaroida omaa jaksamistaan.

 

Sähköisiä hyvinvoinnin työkaluja

  • Verkko-ohjelma Opintokamu on suunniteltu toiselle asteelle.
  • Sen teemat ovat opiskelu, sosiaaliset suhteet sekä tunteet ja mieli.
  • Opiskelija voi saada kurssisuorituksen verkkokurssista. Pelit ja videot sopivat etenkin opinto-ohjauksen tunneille.
  • Oppilaitokset voivat rekisteröityä ohjelmaan seuraavan kerran maaliskuussa.
  • Työkalu on kehitetty Turun yliopiston psykologian ja logopedian laitoksella.