Saako omalla ilmoituksella sairastaa? – Kysyimme kolmen kaupungin käytäntöjä

Kysyimme kolmen kaupungin sairauspoissaolokäytäntöjä. Kuopiossa, Rovaniemellä ja Helsingissä työntekijä voi potea infektiotautia omalla ilmoituksella. Käytännöissä on kuitenkin eroja.

Flunssakausi on pahimmillaan, ja sairauspoissaoloja kertyy. Moni työnantaja hyväksyy sairauspoissaolon työntekijän omalla ilmoituksella. Ilmoittamiskäytännöissä on eroja, ja varhaisen tuen malli voi edellyttää lääkärintodistusta.

 

Kuopiossa työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa sairastumisestaan soittamalla esihenkilölle. Tekstiviesti ei riitä, ja sairausloma on palkallinen vain esihenkilön luvalla, varapääluottamusmies ja Kallaveden lukion apulaisrehtori Tiina Karjalainen kertoo.

Poissaolo omalla ilmoituksella voidaan hyväksyä, jos syynä on infektiotauti. Myös migreenipoissaolot hyväksytään työn- tekijän omalla ilmoituksella, jos esihenkilön tiedossa on lääkärintodistus migreenisairaudesta.

Kaupungin työterveyshuolto toivoo, ettei sitä akuutin tartuntataudin aikana kuormiteta.

– Jos ei ole selkeää tarvetta hakeutua työterveyshuoltoon, on parempi köllötellä kotona viltin alla, Karjalainen sanoo.

Esihenkilö voi hyväksyä sairauspoissaoloa enintään seitsemän päivää ilman lääkärintodistusta, ja hän voi antaa luvan poissaoloon kahdeksi päiväksi kerrallaan.

Liityntäkaupunki Kuopiossa on pitkät etäisyydet. Työntekijöiden tilannetta kuitenkin helpottaa se, että työterveydellä on kaupungin keskustan lisäksi toimipiste Nilsiässä ja työntekijöillä on lupa asioida myös naapurikunnassa Siilinjärvellä.

Jos ei ole selkeää tarvetta hakeutua työterveyshuoltoon, on parempi köllötellä kotona viltin alla.

Rovaniemen kaupungillakin oma ilmoitus infektiotaudista riittää. Omalla ilmoituksella voi olla pois maksimissaan seitsemän kalenteripäivää. Sairastunut joutuu kuitenkin soittamaan esihenkilölleen joka päivä.

– Puhelimessa esihenkilön on helppo antaa ohjeet, miten työntekijän tulee toimia, varapääluottamusmies ja Napapiirin peruskoulun vs. rehtori Jaakko Sarmola perustelee.

Rovaniemi on pinta-alaltaan laaja, ja etäisyys työterveyshuoltoon voi olla pitkä. Sairastuneen on käytävä silti seitsemännen kalenteripäivän jälkeen työterveyshuollon vastaanotolla, jos sairastaminen jatkuu.

 

Helsingissä suurin osa opettajista työskentelee kaupungin palveluksessa. Kaupungin ohjeistuksen mukaisesti työntekijä voi olla poissa omalla ilmoituksella viisi työpäivää. Sairastumisesta tulee kertoa esihenkilölle puhelimitse, mutta päivittäistä ilmoitusvelvollisuutta ei ole.

– Sairastaminen omalla ilmoituksella on toiminut hyvin. Opettajat pyrkivät olemaan poissa töistä mahdollisimman vähän, Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Timo Saavalainen kertoo.

Korona-aikana omalla ilmoituksella saattoi olla poissa kymmenen työpäivää. Tavoitteena on olla kuormittamatta terveydenhuoltoa.

Helsingin yksityisissä oppilaitoksissa työnantajilla on omat käytäntönsä.

 

Työnantajilla on oikeus pyytää lääkärintodistus jo ensimmäisestä poissaolopäivästä varhaisen tuen mallin kriteerien täyttyessä. Tapauskohtaiseen arviointiin perustuen työnantajalla on myös oikeus edellyttää, että todistus työkyvyttömyydestä on työterveyshuollon lääkäriltä.

Näin voi olla, mikäli työntekijällä on aikaisempia poissaoloja, joiden perusteella edellytetään sairauspoissaolotodistusta.

– Opettajat eivät ota usein yhteyttä OAJ:n toimistoon sairauspoissaoloasioissa. Harvoissa yhteydenotoissa käy välillä ilmi, että varhaisen tuen mallin perehdytys ei ole kaikissa kunnissa kunnossa, työelämäpalveluiden erityisasiantuntija Sara Simberg kertoo.

Varhaisen tuen malliin on kunnissa kirjattava prosessit työkyvyn ylläpitämisestä ja ilmoittamiskäytännöistä sekä ne poikkeukset, jotka edellyttävät lääkärintodistusta ensimmäisestä sairauspäivästä lähtien.

– Kunnan kaikilla työntekijöillä on oltava tasapuolisesti samat pelisäännöt. Jos työnantaja edellyttää, että todistus on työterveyshuollosta, täytyy työterveyden olla niin toimiva ja kattava, että sinne on mahdollista hakeutua, Simberg muistuttaa.

Sairaan lapsen hoitamiseen liittyvät asiat on kirjattu virka- ja työehtosopimuksiin.