Pistarit: Tutkiminen kannattaa, piste!

Seppo Salmivirta selvitti väitöskirjassaan tutkivan oppimisen ja mobiililaitteiden käyttöä luonnontieteiden opetuksessa. Tulosten mukaan teknologia siivitti oppimista.

Päädyit tekemään väitöskirjaa tutkivasta oppimisesta, koska olet koulumaailmanparantaja.

Heh. Ei yhdellä työllä koulumaailmaa paranneta, mutta halusin kuitenkin tuoda kouluun pilkahduksen hyvästä asiasta. Olen kouluttanut opettajia tutkivasta oppimisesta jo pitkään ja tiedän, että kyseessä on monin tavoin fiksu ja opettajaa innostava pedagoginen työtapa.

 

Verkkoympäristössä tapahtuva tutkiva oppiminen jakaa opettajien mielipiteet.

Varmaan totta. Tarvitaan vielä lisää kokemusta hyödyistä, joita teknologia tuo tutkivan oppimisen menetelmään.

 

Tutkivaa oppimista kannattaa suosia jo alakoulussa, jotta lapset pääsisivät aikanaan helpommin yliopistoon.

Tutkivaa oppimista kannattaa suosia sen vuoksi, että se kannustaa oppilaita kysymysten tekemiseen, uteliaisuuteen, käsitysten muodostamiseen, olemaan yhteydessä muihin oppilaisiin ja saamaan oppimisen ilon kokemuksia. Piste!

 

Luonnontieteet tarjoavat luontevimman väylän tutkivan oppimisen harjoitteluun.

Eivät välttämättä. Lukuaineet ovat aivan mahtava tutkimuskenttä, mutta tutkivaa otetta voi soveltaa myös käsitöissä ja muissakin taito- ja taideaineissa.

 

Tutustu Salmivirran tutkimukseen:

helda.helsinki.fi > Opinnäytteet ja väitöskirjat > Seppo Salmivirta