Täydennystehtävä: Oppimista innovoimassa

Matemaattisten aineiden ope Jouni Koponen teki kasiluokkansa kanssa projektin yhdessä ohjelmisto- ja oppimateriaalifirmojen kanssa.

Teimme projektin, jossa… oppilaat suunnittelivat kurssin tai oppimiskokonaisuuden, joka innostaisi heitä oppimaan. Aluksi oppilaat innovoivat ohjelmistoyhtiö Symbion ohjaamina, ja jokaisella tiimillä oli mentori oppimateriaalikustantamo Sanoma Prolta. Lopuksi oppilaat esittelivät suunnitelmansa Sanoma Prolle.

Yhteistyö sai alkunsa… ohjelmistoyhtiön aloitteesta. Minulla oli Symbioon jo valmiiksi yhteys, ja se puolestaan tekee yhteistyötä Sanoma Pron kanssa.

Projektin tuloksena syntyi… hyvin erilaisia kokonaisuuksia, esimerkiksi kurssi, jossa jokainen saa oppia omalla tavallaan, ja läksy-sovellus, jonka tarkoitus on motivoida läksyjen tekoon. Aika moni kokonaisuus liittyi uudenlaisiin oppimisympäristöihin ja perustui ajatukseen, että oppilas voi tehdä asioita omalla tasollaan.

Opetussuunnitelma näkyi… projektissa siten, että oppilaat olivat aktiivisia toimijoita ja työskentelivät koulun ulkopuolella. Voi hyvällä syyllä puhua laaja-alaisesta oppimiskokonaisuudesta, koska projektissa oppi huikean määrän tulevaisuuden työssä tarvittavia taitoja, esimerkiksi tiimityöskentelyä ja ongelmanratkaisutaitoja.

Opettajana olin… oppilaiden mukana oppimassa, innostumassa ja tukemassa. Totta kai minulle kuului myös käytännön organisointi. Olin suunnitelmassa projektia Symbion kanssa. Opettajajohtoisen opetuksen vähentäminen ei tarkoita, että työ vähenisi, vaan se siirtyy kurssien suunnitteluun ja materiaalien tekoon.

Kahden viikon projekti

  • Kirkkonummelaisen Nissnikun koulun kahdeksas luokka teki kahden viikon yritysyhteistyöprojektin.

  • Projektiin kuului noin 20 ohjattua tuntia: yksi päivä Symbiolla, oppitunteja koulussa ja projektien esittely Sanoma Prolla. Lisäksi oli itsenäistä työskentelyä.