OAJ:n puheenjohtajaehdokas Tuomo Suihkonen: Työhyvinvointi yksi edunvalvonnan painopisteistä

Tuomo Suihkonen, 48, luokanopettaja ja pääluottamusmies, Kerava.

 

Puheenjohtajan tulee aidosti kuunnella jäseniä ja heidän tarpeitaan. Tästä lähtökohdasta puheenjohtajan kuuluu valvoa jäsenten etua ja luoda heille turvaa muuttuvassa työelämässä.

Näin sanoo Tuomo Suihkonen, joka tähdentää kaikessa puheenjohtajan tekemisessä kentän äänen kuuntelemista.

– Puheenjohtajana kokoaisin ympärilleni osaavan tiimin koulutuspolitiikan, sopimusedunvalvonnan ja lakipuolen osaajista. Työskentelisimme strategian mukaisesti niin, että kentän, valtuuston ja hallituksen ääni kuuluu.

Järjestön johtamisen ohella Suihkonen nimeää puheenjohtajan tärkeimmiksi tehtäviksi sopimusneuvottelujen hoitamisen tuloksellisesti sekä järjestön edustamisen eri sidosryhmissä, esimerkiksi poliittisten päättäjien joukossa.

Omiksi vahvuuksikseen Suihkonen nostaa 20 vuotta kestäneen opettajan työn sekä kokemuksen yhdistystoiminnan ja edunvalvonnan tehtävissä.

– Opettajakokemukseni takaa sen, että toisin aidon kentän äänen järjestön edunvalvontatyöhön. Olen jämäkkä neuvottelija, luotettava vastuunkantaja ja luontainen verkottuja, haluan vaikuttaa.

Suihkonen arvostaa opettajan työtä ja sanoo tekevänsä kaikkensa, jotta opetusalan palkkaus, työehdot ja resurssit paranevat.

 

Ihan ensimmäiseksi Suihkonen ryhtyisi työskentelemään opetusalan perusrahoituksen kasvattamiseksi kaikilla koulutusasteilla. Tavoitteena on pohjoismainen rahoitustaso niin koulutukseen kuin tutkimukseenkin.

Toisena Suihkonen pyrkisi parantamaan opettajan työn arvostusta. Tässäkin resurssit ovat keskeisiä.

– Opetusala tarvitsee perustyön kunnian palautuksen. Hankehumpan sijaan tarvitsemme monivuotisen palkkaohjelman sekä opettajarekisterin ja -mitoituksen.

Suihkosen mukaan myös kolmiportainen tuki ja esimerkiksi kotouttamiseen liittyvät tukitoimet edellyttävät riittäviä resursseja. Opettajien työhyvinvointi on hänelle yksi edunvalvonnan painopisteistä.

– Opettajat tarvitsevat jaksamisen tueksi vertaismentorointia, täydennyskoulutusta ja työnohjausta. Nyt koronan jälkeisessä työhyvinvointi- ja oppimisvajeessa olisi laitettava paljon paukkuja tilanteen korjaamiseen.

 

Puheenjohtajana Suihkonen pyrkisi kehittämään yhtenäisyyttä eri opettajaryhmien välille. Tunnistettavat valuviat kuten ammatillisten opettajien vuosityöajan epäkohdat olisi korjattava.

Opettajankoulutusta Suihkonen haluaisi kehitettävän työelämälähtöisempään suuntaan niin, että koulutuksessa olisi enemmän yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen opiskelua.

 

 

Näitä kysyimme ehdokkailta

  • Mikä mielestäsi on OAJ:n ydintehtävä?
  • Millä tavalla lähtisit toteuttamaan OAJ:n strategiaa?
  • Mitkä mielestäsi ovat tärkeimmät OAJ:n puheenjohtajan tehtävät? Nimeä kolme.
  • Miten aikaisempi työelämä- ja luottamushenkilökokemus auttaisivat sinua puheenjohtajan tehtävässä?
  • Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö johtamaan OAJ:tä?
  • Listaa kolme järjestöä tai jäsenistöä koskevaa asiaa, jotka ensimmäisenä pitäisi saada kuntoon. Perustele.

 

Lue lisää:

Näin puheenjohtajakandidaatit johtaisivat järjestöä