OAJ:n puheenjohtajaehdokas Leena Pöntynen: Vahvuutena laaja kokemus

Leena Pöntynen, 44, Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja. Luokanopettaja, kuusi johtamisen tutkintoa.

 

Työmarkkinatoiminnan johtaminen, koko opetusalan keulakuvana toimiminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Nämä listaa OAJ:n puheenjohtajan tärkeimmiksi tehtäviksi Teknologiateollisuuden koulutusjohtaja Leena Pöntynen.

Puheenjohtajan tehtävien menestyksekäs hoitaminen edellyttää Pöntysen mukaan vahvaa johtajaosaamista sekä verkostoitumis- ja vuorovaikutustaitoja.

– Puheenjohtajalla tulee olla suuri, opettajien puolella oleva sydän ja hänen tulee edustaa jäseniä arvokkaasti.

Pöntynen sanoo, että OAJ:n ydintehtävä on kirjoitettu järjestön strategiaan: OAJ on opetusalan vahva edunvalvoja. Olennaista on saada ydintehtävä toteutumaan jokaisen opettajan arjessa.

– Järjestön tehtävä on luoda jäsenilleen turvaa muuttuvassa työelämässä. Ydintehtävän on näyttävä parempina työehtosopimuksina sekä opettajan mahdollisuutena rajata työtään.

 

Pöntynen arvelee, että toukokuussa aloittava uusi valtuusto uudistaa järjestön strategian. Ehdokkaan mielestä strategiassa täytyy näkyä paremmin vahva visio seuraavien vuosien tavoitteista sekä askelmerkit niiden saavuttamiseksi.

Pöntynen pitää omana vahvuutenaan laajaa kokemusta.

Ennen nykyisiä valtakunnan tason vaikuttajatehtäviä hän on työskennellyt monenlaisissa opetusalan tehtävissä: koulunkäyntiavustajana, luokanopettajana, aineenopettajana, vararehtorina, rehtorina sekä opetus- ja sivistyspäällikkönä. Hän kertoo kaikkien OAJ:n jäsenryhmien olevan hänelle tuttuja.

Pöntynen sanoo aina tehtävää vaihtaessaan oppineensa näkemään opetusalaa uudesta näkökulmasta. Samalla hän on tunnistanut edellisen tason merkityksen.

– Osaamisessani yhdistyy alan monipuolinen kokemus, kentän tuntemus, vankka koulutuspoliittinen tietopohja sekä laajat verkostot. Olen strategisesti orientoitunut esihenkilö, jolla on taito saada oma tiimi loistamaan.

 

Johtajakokemusta Pöntysellä on 14 vuotta sekä kuusi johtamisen tutkintoa. Esihenkilönä hän sanoo olevansa osallistava, keskusteleva ja arvostava. Hän haastaa osallistumaan ja pohtii omia kantojaan monipuolisesti.

Puheenjohtajana hän ryhtyisi ensimmäisenä parantamaan jäsenten asiakaskokemusta, jotta jäsen voisi joka päivä tuntea edunvalvonnan toteutuvan omassa arjessaan.

– Tämä edellyttää vahvojen työehtosopimusten ohella hyvää paikallista sopimusten tulkintaa, vaikuttavaa koulutuspoliittista edunvalvontaa, työhyvinvoinnista huolehtimista sekä laadukasta jäsenpalvelua.

Toiseksi Pöntynen haluaisi taata kaikkiin jäsenten työtehtäviin mahdollisuuden keskittyä perustyöhön.

Kolmanneksi hän haluaisi vahvistaa jäsenten avointa osallistamista.

– Korostan arvostavaa johtajuutta ja kentän äänen kuuntelemista.

 

Näitä kysyimme ehdokkailta

  • Mikä mielestäsi on OAJ:n ydintehtävä?
  • Millä tavalla lähtisit toteuttamaan OAJ:n strategiaa?
  • Mitkä mielestäsi ovat tärkeimmät OAJ:n puheenjohtajan tehtävät? Nimeä kolme.
  • Miten aikaisempi työelämä- ja luottamushenkilökokemus auttaisivat sinua puheenjohtajan tehtävässä?
  • Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö johtamaan OAJ:tä?
  • Listaa kolme järjestöä tai jäsenistöä koskevaa asiaa, jotka ensimmäisenä pitäisi saada kuntoon. Perustele.

 

Lue lisää:

Näin puheenjohtajakandidaatit johtaisivat järjestöä