OAJ:n puheenjohtajaehdokas Matti Helimo: Joukkuepelaaja neuvottelee maaliin asti

Matti Helimo, 45, Tampereen apulaispormestari. Luokanopettaja

 

Koska OAJ on edunvalvontajärjestö, sen ydintehtävä on jäsenten työolojen ja palkkauksen parantaminen.

Näin tiivistää Matti Helimo, joka haluaa saada järjestön erinomaisen strategian toteutumaan myös käytännössä ja toiminnan kaikilla tasoilla.

Helimon mukaan järjestön strategiaa ei voi panna toteen Helsingistä käsin.

– Jalkautuisin puheenjohtajana kaikille 17 alueelle ja tekisin jäsenkyselyn. Päätösten pitää perustua jäsenten mielipiteisiin eikä jäsenistöä jakavia päätöksiä pidä runnoa.

Helimon mukaan jäsenten kuunteleminen on tärkeää, sillä muut toimet ovat merkityksettömiä, jos toiminnan suunta on jäsenten näkökulmasta väärä. Missä olemme, mihin olemme menossa -analyysin lisäksi Helimo katsoisi tulevaan esimerkiksi viisivuotissuunnitelmalla.

Jäsenten kuuntelemisen ohella Helimo nostaa puheenjohtajan tärkeimmiksi tehtäviksi neuvottelemisen ja johtamisen. Johtajuuden on Helimon mukaan oltava sellaista, että toiminta on mahdollisimman lähellä valtuuston tekemiä linjauksia.

Kolmantena listalla on hyvien yhteiskuntasuhteiden hoitaminen. Nämä kaikki edellyttävät Helimon mukaan selkeää ja rakentavaa tapaa viestiä sekä hyviä mediasuhteita.

 

Helimo on Jukon entinen päätoiminen pääluottamusmies. Hän on toiminut OAJ:n valtuutettuna ja hallituksen jäsenenä sekä tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsenenä. Hän on myös johtanut paikallisyhdistystä sekä Pirkanmaan alueyhdistystä.

– Puheenjohtajana vahvuuteni olisi kaikkien OAJ:n edunvalvonnan tasojen tuntemus, 15 vuoden opettajakokemus, laajat yhteiskuntasuhteet sekä johtajakokemus. Minulla on syvä ymmärrys opettajien työhyvinvoinnista ja palkkaedunvalvonnasta.

Helimon mielestä puheenjohtajalla on hyvä olla työkokemusta myös työnantajapuolelta. Tampereen apulaispormestarina Helimo johtaa tällä hetkellä organisaatiota, jolla on puolen miljardin euron budjetti ja noin 5 000 työntekijää. Suurin osa heistä on perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen opettajia.

Helimo luonnehtii itseään joukkuepelaajaksi, jolla on sinnikkyyttä neuvotella asiat maaliin asti. Kaupunginvaltuutettuna ja apulaispormestarina hänelle on karttunut laaja yhteiskunnallinen verkosto. Tampereen valtuustosalissa hän esimerkiksi istuu yhdessä pääministerin kanssa.

 

Järjestön kehittämisen Helimo aloittaisi kuuntelemalla jäseniä. Toiseksi hän tekisi työtä opettajien työolojen ja palkkauksen parantamiseksi. Kolmantena hän varmistaisi, että strategian ja arvojen mukainen toiminta toteutuisi käytännössä järjestön kaikilla tasoilla.

– Puheenjohtajan ei kannata lähteä ajamaan asioita, joilla ei ole jäsenkunnan tukea. Johtajana antaisin tilaa ja sallisin eri mieltä olemisen.

Matti Helimo sanoo viihtyvänsä nykyisessä tehtävässään, mutta OAJ on hänelle sydämen asia.

 

helimo.fi/oaj

 

Näitä kysyimme ehdokkailta

  • Mikä mielestäsi on OAJ:n ydintehtävä?
  • Millä tavalla lähtisit toteuttamaan OAJ:n strategiaa?
  • Mitkä mielestäsi ovat tärkeimmät OAJ:n puheenjohtajan tehtävät? Nimeä kolme.
  • Miten aikaisempi työelämä- ja luottamushenkilökokemus auttaisivat sinua puheenjohtajan tehtävässä?
  • Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö johtamaan OAJ:tä?
  • Listaa kolme järjestöä tai jäsenistöä koskevaa asiaa, jotka ensimmäisenä pitäisi saada kuntoon. Perustele.

 

Lue lisää:

Näin puheenjohtajakandidaatit johtaisivat järjestöä