OAJ:n puheenjohtajaehdokas Katarina Murto: Pitkä kokemus palkansaajajärjestöissä

Katarina Murto, 50, Akavan työmarkkinajohtaja. Tanssinopettaja, juristi, varatuomari.

 

OAJ:n kaltaisen merkittävän työmarkkinajärjestön johtaminen on ammattilaisen hommaa. Näin sanoo Katarina Murto, joka on toiminut 15 vuotta johtajana eri palkansaajakeskusjärjestöissä.

Murto kouluttautui ensin tanssinopettajaksi Teatterikorkeakoulussa ja työskenteli opettajana kymmenen vuotta.

– Opettajan työn nurja puolikin on minulle tuttua, sillä työskentelin määräaikaisissa työsuhteissa ja useimmiten ilman kesäajan palkkaa.

Ammattijärjestön ydintehtävä on Murron mukaan huolehtia jäsenten edusta. Järjestö sopii työehdoista sekä huolehtii jäsenten hyvinvoinnista ja alan arvostuksesta.

Järjestön strategian toteuttamisessa Murto korostaa puheenjohtajan vastuun ohella yhdistysten kanssa tehtävää yhteistyötä, aktiivista vuoropuhelua järjestöpäättäjien ja jäsenten välillä sekä jäsenistön osallistamista.

– Neuvottelutoiminnalla, yhteiskunnallisella vaikuttamisella sekä viestinnällä on keskeinen merkitys. Opettajien on koettava, että jäsenyys kannattaa ja työ on taloudellisesti ja inhimillisesti motivoivaa.

 

Tärkeimmiksi puheenjohtajan tehtäviksi Murto nimeää koulutuksen rahoituksen turvaamisen, koulutuspolitiikan ja järjestön tavoitteiden edistämisen sekä OAJ:n pääneuvottelijana, yhteiskunnallisena viestijänä ja järjestön keulakuvana toimimisen.

– Puheenjohtajan on toimittava järjestön arvojen mukaisesti sekä vahvistettava ja yhtenäistettävä järjestöä. Hänen on muistettava toimiston ja paikallisten toimijoiden rooli sekä avoimuus, oikeudenmukaisuus, rakentavuus ja vastuullisuus.

Murto pitää vahvuuksinaan pitkää kokemusta palkansaajajärjestöjen edunvalvonnassa ja esihenkilötehtävissä, monipuolista työmarkkinakentän tuntemusta, laajaa yhteiskunnallista verkostoa sekä juristin koulutusta ja esiintymiskokemusta.

 

Ensimmäiseksi Murto lähtisi nostamaan opetusalan palkkausta tasolle, joka vastaa korkeaa koulutusta ja työn vaativuutta. Hän haluaisi muutenkin kehittää palkkausta ja lisätä yhdenvertaisuutta esimerkiksi parantamalla määräaikaisten ja tuntiopettajien asemaa.

Toiseksi tehtäväksi Murto nostaa koulutuksen perusrahoituksen parantamisen.

– Laadukas opetus voidaan turvata vain riittävällä ja pysyvällä rahoituksella. Ryhmäkokojen pienentäminen parantaisi oppimistuloksia sekä opettajien jaksamista ja työhyvinvointia.

Kolmanneksi Murto ryhtyisi kehittämään järjestön toimintatapoja ja järjestäytymistä. Tavoitteena olisi parantaa jäsenryhmien yhtenäisyyttä ja saada järjestö kiinnostamaan nuoria.

– Asioista on keskusteltava rakentavasti yhdessä. Kaikki järjestön prosessit on hoidettava avoimesti ja ammattimaisesti.

 

Näitä kysyimme ehdokkailta

  • Mikä mielestäsi on OAJ:n ydintehtävä?
  • Millä tavalla lähtisit toteuttamaan OAJ:n strategiaa?
  • Mitkä mielestäsi ovat tärkeimmät OAJ:n puheenjohtajan tehtävät? Nimeä kolme.
  • Miten aikaisempi työelämä- ja luottamushenkilökokemus auttaisivat sinua puheenjohtajan tehtävässä?
  • Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö johtamaan OAJ:tä?
  • Listaa kolme järjestöä tai jäsenistöä koskevaa asiaa, jotka ensimmäisenä pitäisi saada kuntoon. Perustele.

 

Lue lisää:

Näin puheenjohtajakandidaatit johtaisivat järjestöä