OAJ:n puheenjohtajaehdokas Kari Nieminen: Pääluottamusmiehelle neuvotteleminen on leipätyötä

Kari Nieminen, 50, Jukon päätoiminen pääluottamusmies, Seinäjoki. Matemaattisten aineiden opettaja.

 

Järjestön tärkein omaisuus ovat jäsenet, sillä järjestön toiminta on heidän varassaan. Seinäjokelainen Jukon päätoiminen pääluottamusmies Kari Nieminen tuntee paitsi opettajan työn arjen myös järjestön toiminnan sen kaikilta tasoilta.

Nieminen on johtanut neljä viime vuotta OAJ:n tulo- ja palkkapoliittista toimikuntaa. Hän pitää järjestön ydintehtävänä opettajien ja esihenkilöiden palkkausta, työoloja ja resursointia koskevaa edunvalvontaa.

OAJ:n strategiaa Nieminen toteuttaisi edistämällä vuorovaikutteisuutta ja vuoropuhelua. Näin hän haluaisi vahvistaa jäsenten kuulluksi tulemisen tunnetta.

– Avoimuus ja toiminta järjestön arvojen mukaisesti lisäisi jäsenten luottamusta järjestön toimintaa kohtaan.

 

Puheenjohtajan tärkeimmäksi tehtäväksi Nieminen nostaa järjestökokonaisuuden johtamisen niin, että valtuuston linjauksia edistetään yhdessä hallituksen ja toimiston kanssa.

Toinen päätehtävä on neuvotteleminen ja neuvottelutoiminnan johtaminen. Kolmanneksi Nieminen nimeää yhteistyön, suhteiden rakentamisen ja vaikuttamisen.

Omina vahvuuksinaan Nieminen pitää pitkäaikaista kokemusta opettajien edunvalvonnasta ja opettajan työstä.

Hän on työskennellyt pitkään päätoimisena pääluottamusmiehenä ja nähnyt läheltä kaikkien opettajaryhmien mutta myös kaikkien jukolaisten edunvalvonnan. Nieminen on kaupungin johtoryhmän jäsen henkilöstön edustajana.

– Neuvotteleminen on osa leipätyötäni. Olen vuorovaikutustaitoinen, harkitsevainen ja ratkaisukeskeinen matemaatikko, joka arvostaa erilaisia mielipiteitä. Kuuntelemisen taitoni on kehittynyt luottamusmiehen tehtävissä.

Pääluottamusmiehen työn aikaansaannokset ovat kuitenkin sellaisia, että niitä on vaikea tuoda esiin. Välillä olisi Niemisen mukaan mukava hehkuttaa hyviä saavutuksia, mutta monien isojenkin asioiden on sovittu jäävän salaisiksi.

 

Alueyhdistyksen puheenjohtajana Kari Nieminen on nähnyt, minkälaisten asioiden kanssa paikalliset toimijat työskentelevät ja millaisia hankaluuksia pienten yhdistysten edustajilla on etujen puolustamisessa.

Neljä vuotta OAJ:n hallituksessa taas on tuonut osaamista koko järjestön edunvalvonnasta ja sopimuskentästä.

Niemiselle ensimmäinen kuntoon hoidettava asia olisikin palkkauksen ja työskentelyolosuhteiden parantaminen. Toisena hän tarttuisi resurssien parantamiseen vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin, jotta nämä tekisivät pitkäjänteistä työtä rahoituksen turvaamiseksi.

Kolmas asia on vuorovaikutuksen kehittäminen jäsenistön kanssa.

 

 

Näitä kysyimme ehdokkailta

  • Mikä mielestäsi on OAJ:n ydintehtävä?
  • Millä tavalla lähtisit toteuttamaan OAJ:n strategiaa?
  • Mitkä mielestäsi ovat tärkeimmät OAJ:n puheenjohtajan tehtävät? Nimeä kolme.
  • Miten aikaisempi työelämä- ja luottamushenkilökokemus auttaisivat sinua puheenjohtajan tehtävässä?
  • Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö johtamaan OAJ:tä?
  • Listaa kolme järjestöä tai jäsenistöä koskevaa asiaa, jotka ensimmäisenä pitäisi saada kuntoon. Perustele.

 

Lue lisää:

Näin puheenjohtajakandidaatit johtaisivat järjestöä