OAJ:n puheenjohtajaehdokas Antti Korhonen: Tuore tuntuma opettajan arkeen

Antti Korhonen, 58, yhteisten aineiden opettaja ammattiopisto Omniassa. Ammatillinen opettaja ja hallintotieteiden maisteri

 

Antti Korhonen haluaisi puheenjohtajana parantaa järjestön käyttäjäkokemusta ja toiminnallisuutta. Nyt järjestön monimutkainen rakenne saattaa hämmentää jäsentä, joka yrittää olla yhteydessä ja saada asiansa toimitettua.

Hallintotieteiden maisteri Korhonen suoritti opettajapätevyyden Haaga-Helian ammatillisessa opettajakorkeakoulussa. Hän on pätevöitymisensä jälkeen työskennellyt 15 vuotta opettajana neljässä peruskoulussa ja kolmessa ammatillisessa oppilaitoksessa.

– Koska edustan kentän ääntä, puheenjohtajuuteni toisi järjestön lähemmäksi jäseniä. Strategian jalkauttamisenkin aloittaisin kiertämällä paikallisyhdistyksiä ja mahdollisuuksien mukaan kouluja ja oppilaitoksia.

Opettajien tuntojen kuuntelemisen lisäksi Korhonen pohtii jäsenkyselyiden ja -äänestysten tekemistä. Näistä lähtökohdista hän hoitaisi järjestön tärkeintä tehtävää eli jäsenten edunvalvontaa.

 

Keskeisimpinä puheenjohtajan tehtävinä Korhonen pitää neuvottelutoimintaa, koulutusalan johtavia luottamustehtäviä, monipuolista vaikuttamista sekä osallistumista yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Omaksi vahvuudekseen Korhonen näkee erilaisten oppilaitosten koulutyön tuntemuksen. Hänellä on tuore tuntuma opettajan nykyarkeen.

Toiseksi vahvuudekseen Korhonen nostaa Alppilan koulussa Helsingissä sattuneen tapauksen keväältä 2013. Korhonen menetti ensin virkansa, mutta OAJ:n tuella hän voitti kiistan oikeudessa ja sai takaisin sekä virkansa että palkkansa.

– Se oli täydellinen voitto. Tuo tapaus osoitti, että minulla on paljon stressinsietokykyä. Opin myös olemaan julkisuudessa. Samalla näin, miten ammattijärjestö parhaimmillaan toimii.

 

Korhonen haluaisi puheenjohtajana työskennellä ennen kaikkea opettajien palkkauksen ja työolojen parantamiseksi. Kunnon työstä olisi saatava kunnon korvaus. Korona-aika on entisestään korostanut opettajan työn tärkeyttä.

Toiseksi Korhonen toimisi opettajan työn arvostuksen nostamiseksi. Hän haluaisi parantaa myös koulutuksen rahoitusta sekä määräaikaisissa työsuhteissa työskentelevien asemaa.

Korhosta harmittaa, että opettajille sälytetään koko ajan lisää muita kuin varsinaisia opettajan tehtäviä, kuten kirjaamista. Rahoituspohjan hapertumista taas paikataan hankehumpalla.

– Minulla on rohkeutta viedä asioita eteenpäin, ja välillä on uskallettava pistää myös hanttiin. Opettajien ei pidä jatkuvasti joustaa.

 

Näitä kysyimme ehdokkailta

  • Mikä mielestäsi on OAJ:n ydintehtävä?
  • Millä tavalla lähtisit toteuttamaan OAJ:n strategiaa?
  • Mitkä mielestäsi ovat tärkeimmät OAJ:n puheenjohtajan tehtävät? Nimeä kolme.
  • Miten aikaisempi työelämä- ja luottamushenkilökokemus auttaisivat sinua puheenjohtajan tehtävässä?
  • Miksi juuri sinä olisit oikea henkilö johtamaan OAJ:tä?
  • Listaa kolme järjestöä tai jäsenistöä koskevaa asiaa, jotka ensimmäisenä pitäisi saada kuntoon. Perustele.

 

Lue lisää:

Näin puheenjohtajakandidaatit johtaisivat järjestöä