Näin sopimusneuvottelut näkyvät jäsenen kukkarossa – uusi vuosi tuo opettajille palkankorotuksia usealla sopimusalalla

Vuodenvaihde tuo korotuksia opettajien palkkoihin usealla eri sopimusalalla. Neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo, miten viime kevään neuvotteluratkaisu vaikuttaa kuntien yleissivistävien opettajien palkkaukseen.

Viime keväänä voimaan tulleet sopimusmääräykset tuovat kunnallisen yleissivistävän koulutuksen opettajille palkankorotuksia myös tänä vuonna, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoo.

Kunnalliseen opetushenkilöstön sopimukseen OVTESiin kuuluville peruskoulujen ja lukioiden opettajille maksetaan vuoden mittaan yleiskorotus, paikallinen järjestelyerä ja tuloksellisuuteen perustuva kertaerä.

Yleiskorotus maksetaan 1.4.2019, ja sen suuruus on 0,99 prosenttia. Kuluvalla sopimuskaudella opettajille on jo maksettu 1,17 prosentin suuruinen yleiskorotus toukokuussa.

OVTESiin kuuluville opettajille maksetaan myös tammikuun palkan yhteydessä 0,9 prosentin suuruinen paikallinen järjestelyerä. Lisäksi opettajille maksetaan tammikuussa tuloksellisuuteen perustuva kertaerä, joka on 9,2 prosenttia marraskuun palkkasummasta.

Kunnallisen vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opettajat saavat samat korotukset.

Myös Sivistan ja valtion sopimusten piirissä oleville yleissivistäville opettajille on tulossa korotuksia.

 

Vaikka sopimukset ovat voimassa pääsääntöisesti vuoden 2020 maaliskuun loppuun saakka, OAJ on kääntänyt katseensa kohti tulevia neuvotteluita.

– Neuvottelutyö on jatkuvaa. Käytännössä OAJ:n neuvottelutavoitteet valmistellaan kevään aikana. Paikallisten ja valtakunnallisten yhdistysten vaikuttamisaika on nyt meneillään, Lindroos toteaa.

Lopullinen tavoitteenasettelu on valmis alkusyksystä, ja varsinaiset neuvottelut alkavat loppuvuodesta. Lindroos lähtee toiveikkaana kohti seuraavaa neuvottelukierrosta.

– Yksityiselle opetusalalle ja yliopistoille edellinen kierros osoittautui hankalaksi. En toivo, että vastaavanlaista koetusta on edessä millään sopimusalalla.

 

Kuulostaako työmarkkinasanasto siansaksalta?

Testaa tietosi ja ota termit haltuun visassa.

Korotuksia monella sopimusalalla

Varhaiskasvatus
Kuntien ja kuntayhtymien varhaiskasvatuksen opettajat saavat 9,2 prosentin tuloksellisuuserän tammikuun palkanmaksun yhteydessä. Huhtikuun alussa maksetaan yleiskorotus, jolloin korotuksen saavat sekä kunnallisten että yksityisten työnantajien palveluksessa olevat työntekijät. Tammikuun alusta voidaan korjata paikallisia palkkausepäkohtia järjestelyerällä.

Ammatillinen koulutus
Suurin muutos on vuosityöaikaan siirtyminen. OVTESin piiriin kuuluvat opettajat saavat samat palkankorotuserät kuin yleissivistävällä puolella. AVAINOTESin paikallinen järjestelyerä maksetaan samoin periaattein kuin kunnan sopimuksessa. Avaintan opetusalan sopimuksessa palkat nousevat huhtikuussa 1,18 prosenttia. Sivistan sopimuksessa yleiskorotuksia tulee toukokuun alussa kaksi: 1,1 prosentin yleiskorotus ja 0,4 prosentin järjestelyerä.

Korkeakoulutus ja harjoittelukoulut
Yliopistojen, harjoittelukoulujen ja ammattikorkeakoulujen opettajille maksetaan 1,1 prosentin yleiskorotus huhtikuun alussa. Vuodenvaihde tuo yliopistoille uuden palkkausjärjestelmän. Kaikki järjestelyerät tulevat täysimääräisinä maksuun sovittuina ajankohtina: 0,5 prosentin järjestelyerä tammikuun alussa ja 0,85 prosentin järjestelyerä kesäkuun alussa.