Termitietoa vai täyttä tuubaa?

Työmarkkinoilla tapahtuu, ja neuvottelu- ja sopimusjutuissa vilisee toinen toistaan hämmentävämpiä termejä. Etsi kummallisten selitysten joukosta ne oikeat.

1 Paikallinen järjestelyerä

1 Palkankorotuserä, jonka tarkoitus on kannustaa työntekijöitä konmari-menetelmän mukaiseen työpisteen siivoamiseen työajan ulkopuolella.
X Palkankorotuserä, jonka jakamisen perusteista työntekijöiden ammattijärjestöjen edustajat sopivat työnantajansa kanssa. Korotusta ei yleensä makseta kaikille työntekijöille, vaan enimmäkseen erällä korjataan tehtäväkohtaisia tai henkilökohtaisia palkkoja.
2 Palkankorotuserä, joka maksetaan työntekijöille, jotka ovat järjestäneet työyhteisölle hyvinvointia tukevaa toimintaa.

 

2 Yleiskorotus

Työehtosopimuksessa sovittu euro- tai prosenttimääräinen palkankorotus, joka maksetaan kaikille sopimuksen piiriin kuuluville.
Jokavuotinen verojen ja veroluonteisten maksujen nousu.
2 Sisäilmakorjauksen yhteydessä koulun lattiaan asennettava korotusosa, joka peittää koko lattiapinta-alan.

 

3 Yleissitova sopimus

Työehtosopimus, jonka avulla työnantajapuoli sitoo palkankorotukset pysyvästi nollaan.
Työehtosopimus, jonka avulla ay-liike sitoo palkansaajien tuottavuuden pysyvästi indeksiin.
2 Työehtosopimus, jota myös työnantajaliittoon kuulumattoman yrityksen tulee noudattaa.

 

4 JUKO

Murteellinen voimasana jota käytetään ilmaisemaan tyytymättömyyttä palkkakehitykseen.
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö. Valvoo jäsentensä oikeudellisia, työmarkkinallisia, taloudellisia ja sosiaalisia etuja. Neuvottelee julkisen alan ja siihen verrattavissa olevien alojen akavalaisten virka- ja työehtosopimuksista.
2 Julkisen alan asiantuntijoiden suosima älypeli, jossa keksitään nokkelia solvauksia somessa jaettavaksi.

 

5 Palkkasumma

Taloudessa tai jollain sen osa-alueella maksettujen palkkojen yhteissumma. Esimerkiksi kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTESn palkankorotusten maksuperusteena oleva palkkasumma tarkoittaa kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden ja viranhaltijoiden bruttopalkkojen summaa kuukaudessa.
Työuran aikana ansaitun palkan kokonaismäärä.
2 Opettajapariskunnan yhteenlaskettu kuukausipalkka, jonka alittaessa tietyn rajan molemmat voivat anoa alennusta OAJ:n jäsenmaksusta.

 

6 Taulukkopalkka

Palkan osuus, joka maksetaan kolmiportaisen tuen kaavakkeiden täyttämisestä.
Taitamattomasta Excelin käytöstä aiheutunut palkanlaskuvirhe.
2 Alan palkkataulukon mukainen, valmiiksi neuvoteltu vähimmäispalkka, joka perustuu ammattinimikkeeseen.

 

7 Tuloksellisuuserä

Työnantaja- ja työntekijäpuolen sopimusneuvotteluiden pattitilanteessa järjestettävä jatkoaika, jossa kiistakysymys ratkaistaan kättä vääntämällä.
Palkanlisä, jonka rehtori ja muut esimiehet saavat, jos joku oppilaista voittaa olympiakultaa, Nobelin palkinnon tai euroviisut.
2 Esimerkiksi voimassa olevaan opetusalan virka- ja työehtosopimukseen sisältyvä kertakorvaus. Se maksetaan koko henkilöstölle tammikuun palkan yhteydessä.

 

8 Työrauha

Tavallisen kouluarjen vastakohta.
Uuden etunimilain mukainen, nimilautakunnan hyväksymä nimi, joka annettiin viranhaltijapariskunnan esikoiselle.
2 Voimassa olevaa työ- tai virka- ehtosopimusta koskevien työtaistelutoimien kielto, työrauhavelvollisuus.

 

9 Palkkausjärjestelmä

Sopimusalalla tai yrityksessä noudatettavat palkkausperiaatteet ja -määräykset
Henkilöstöhallinnon sähköinen sovellus, jolla arvotaan, kenet taloon rekrytoidaan seuraavaksi.
2 Pääluottamusmiesten salaseuran vaalima oppi, jonka avulla he voivat hakkeroida henkilöstöhallinnon sovelluksia.

 

Oikea rivi: X 1 2 X 1 2 2 2 1

 

Rutkasti lisää tietoa: oaj.fi/tyoelamaopas