Näin arviointi helpottuu ja opettajien työtaakka kevenee

Opetushallitus selkiyttää perusopetuksen arviointia opettajien toivomaan suuntaan.

Opettajien työkuorma kevenee, arviointi yhdenmukaistuu ja oppilaiden tasa-arvo paranee. Näin opetusneuvos Erja Vitikka perustelee, miksi Opetushallitus täsmentää perusopetuksen arvioinnin ohjeistusta.

Yhteiset osaamisen kriteerit laaditaan peruskoulun päättyessä arvosanoille 5, 7, 8 ja 9, kun tähän saakka kriteerit on määritelty vain arvosanalle 8. Jatkossa neljän arvosanan kriteerit on tarkoitus ottaa käyttöön myös kuudennen luokan lopussa.

Arvioinnin toteutukset ovat vaihdelleet liikaa.

Vitikka kertoo, että muutoksilla halutaan ennen kaikkea selkiyttää ja yhdenmukaistaa osaamisen arviointia. Ongelmana on ollut se, että arvioinnin toteutukset ovat vaihdelleet liikaa. Samalla osaamisella on voinut saada eri arvosanan riippuen missä kunnassa tai koulussa on ollut.

 

Kokonaisuudessaan arvioinnin ohjeet ja periaatteet ovat nyt yhtenäisiä eikä niissä ole yhtä laajaa paikallisen tulkinnan varaa kuin tähän saakka.

Yhteisiä ohjeita ovat toivoneet myös opettajat. Heitä ovat kuormittaneet paikalliset määräykset, joilla oppimista tukevaa formatiivista arviointia on toteutettu. Joissakin kunnissa opettajien on pitänyt dokumentoida oppilaiden edistymistä jopa viikoittain.

Uusissa ohjeissa todetaan, ettei formatiivinen arviointi edellytä dokumentointia.

− Formatiivinen arviointi jonkun järjestelmän tai lomakkeen avulla ei ole ollut tarkoitus alun perinkään, Vitikka sanoo.

Opetushallitus on halunnut rajata myös sanallista arviointia, jota on paikoin tehty vielä kuudennellakin vuosiluokalla. Uusissa ohjeissa numeroarviointi on aloitettava viimeistään neljännellä luokalla.

Arvioinnin uudet linjaukset tulevat voimaan tämän vuoden elokuussa ja päättöarvioinnin osaamisen kriteerit elokuussa 2021. Opetushallitus kouluttaa opettajia kevään aikana seitsemällä eri paikkakunnalla.