Miten ensimmäinen lukuvuosi sujui?

Luokanopettaja Hanna-Riikka Heikan käsitys omasta roolista opettajana ei ehkä ole kuluneen vuoden aikana muuttunut, mutta vahvistunut.

– Tämä minun tapani tehdä asioita on yhtä hyvä kuin muidenkin. Se tunne vahvistui, että pystyn seisomaan omilla jaloillani.

Opettaja-lehti haastatteli Heikkaa tämän ensimmäisenä työpäivänä viime syksynä, jolloin hän kertoi tärkeimmäksi tavoitteekseen huolehtia luokan ilmapiiristä. Millainen lukuvuodesta Siilinlahden koulussa lopulta kehkeytyi?

– Nopeasti se ainakin meni! Tuntuu, että aivan vasta oli elokuu 2020, ja kaikkia jännitti. Katselin niitä ensimmäisen koulupäivän lehtikuviakin ja voi että, millaista henkistä ja fyysistäkin kasvua ekaluokkalaisen yhdessä vuodessa tapahtuu!

 

Heikka kertoo olevansa tyytyväinen siihen, millaisen alun koulupolulle hän ja koulunsa muut opettajat ovat voineet oppilailleen tarjota.

– Se heiveröisinkin lapsi on reipastunut ja oppinut uskomaan itseensä.

Ilmapiiriä hän loi tietoisella ryhmäyttämisellä. Oppilaat eivät Heikan luokassa useinkaan saa valita työpariaan itse.

– Olen tehnyt luonnolliseksi ja selväksi sen, että minä valitsen parit, ja että kaikkien kanssa on tultava toimeen.