Ministerin vastaus sen vahvistaa: Sijaisen palkkaamista ei saa kiertää

Kunnat ovat säästäneet vähentämällä sijaisten palkkaamista erityisesti lyhytaikaisten poissaolojen ajaksi. Opetusministerin mielestä siitä on tehtävä loppu.

Monissa kunnissa opettajalle otetaan sijainen vasta, jos opettaja on poissa yli kolme päivää. Sen ajan toinen opettaja joutuu opettamaan poissaolevan kollegan luokkaa oman työnsä ohella.

– Tämä on ollut kunnissa valitettavan yleistä silloin, kun taloudessa on tiukkaa, tietää OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto.

OAJ:ssä ollaan tyytyväisiä siihen, että opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen mielestä tästä perusopetuslain vastaisesta käytännöstä on tehtävä loppu.

Kunnat eivät voi jatkossa olla palkkaamatta sijaista opettajan lyhytaikaisenkaan poissaolon ajaksi. Ministerin mielestä se, että opettaja sijaistaa oman työnsä ohella, ei voi olla vakiintunut käytäntö. Ainoita poikkeuksia ovat tilanteet, joissa poissaolo on äkillinen.

Grahn-Laasonen esitti kantansa vastatessaan Sdp:n kansanedustaja Satu Taavitsaisen kirjallisen kysymyksen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden turvallisuuteen ja oppimiseen.

Tämä on ollut valitettavan yleistä.

Sijaiskiellot heikentävät perusopetuksen laatua, vaarantavat oppilaiden turvallisuuden ja verottavat opettajan jaksamista.

OAJ muistuttaa, että oppilailla on oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta jokaisen koulupäivän jokaisella tunnilla.

– Tämä ei toteudu, jos opettaja ei ole paikalla. Vastuu tilanteen korjaamisesta on opetuksen järjestäjällä, toteaa Tuomisto, joka hoitaa OAJ:ssä erityisesti opetusalan esimiesten edunvalvontaa.

Oppilaitoksessa rehtori vastaa siitä, että opetus on opetussuunnitelman mukaista ja oppimisympäristö turvallinen. Ministerin vastaus vahvistaa sen, että jokainen rehtori on velvollinen ja oikeutettu palkkamaan sijaisen, jos opettaja on esimerkiksi sairaana tai koulutuksessa.

Jos koulutuksen järjestäjä päättää, että lyhytaikaisiin poissaoloihin ei saa hankkia sijaista, on kyseessä koulutuksen järjestäjän tietoinen laiminlyönti.

– Usein sijaiskielloista tiedotetaan vain suullisesti. Rehtorin on syytä vaatia aina kirjallinen määräys, jotta mahdollisissa ikävissä jälkiselvittelyissä voidaan todentaa laiminlyönnin vastuullinen taho. Rehtorilla on oltava tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa tehtäväänsä lain edellyttämällä tavalla, Tuomisto toteaa.

Mitä opettajat tai huoltajat voivat sitten tehdä, jos kunta rikkoo lakia?

– Asiasta kannattaa ilmoittaa aluehallintavirastoon, jonka tehtävänä on valvoa, että kunnat järjestävät koulutusta lakien mukaisesti.